På andra sidan gatan planeras en återvinningsstation.

Nej och åter nej till en återvinningsstation inpå vår husknut

nyheter

2024-05-16 Som vi tidigare skrivit om är det några fastighetsägare som sagt nej till Kommunens förslag att placera återvinningsstation för insamling av förpackningar i så nära anslutning till fastigheter. Det finns annan kommunägd mark, utan att klämma in den direkt bland bebyggelsen. Det skulle passa bättre. Det uppger Rolf Åström och Erik Elofsson med familjer som kan få stationen bara någon meter från husknuten borta mot Rotnäset.

På området intill Rotnäset har Strömsunds kommun föreslagit att här i villaområdet ska en av flera återvinningsstationer placeras. Enligt en ny lag ska kommunerna ha uppnått kraven till 2027 att bostadsområden och byar skall ha fastighetsnära insamling av förpackningar. Något som inte går att tumma på. Men däremot kan det diskuteras bättre och sämre områden som inte ligger alldeles vid husknuten, säger både Rolf Åström och Erik Elofsson som får stationen bara tvärs över gatan.

De berättar att förslaget om placeringen överklagades till Länsstyrelsen, men deras tjänstemän ”rider bara på juridiken” uttrycker de sig.

-I överklagan uppgav vi de olägenheter vi ser om det skulle bli en uppsamlingsstation intill våra hus. Bland annat att vi kommer att få stora störningar i villaområdet. Här finns många familjer med barn och det är helt onödigt att de ska utsättas för ökad trafik med ökad risk för olyckor. Att vid en eventuell försäljning av fastigheten skulle den inte vara lika attraktiv och värdet skulle sjunka med en återvinningsstation inpå.  Vi uppgav att av erfarenhet vet vi att folk slänger avfallet på marken lika fort som de stoppar det i kärlen. Fåglar kommer att dra skräp runt omkring när det till exempel slängas pizzakartonger med matrester i. Och här kommer flugor att trivas och sprida sig uppger Rolf och Erik och fortsätter:

-Vi skickade också in en lista med namninsamling från fastighetsägare i området, det blev 55 namn, där får vi svaret att det är bara de absolut närmast drabbade som får inkomma med klagan. I så fall skulle det inte bli flera än sju namn.

Här på vänstra sidan vägen planeras för återvinningscentral. Rakt över gatan där Elovsson och Åström med familjer bor.

-Som svar på samtliga våra motargument om placeringen svarade Länsstyrelsen att det finns inga bevis som säger att dessa olägenheter skulle uppstå. Våra farhågor skulle bara vara hypoteser. Det finns inget sunt förnuft på någon punkt i deras svar utan de rider bara på juridiken, framhåller Rolf.

Ja vad blir summan av detta missnöje, Affärsnytt Norr kontaktar VA-och renhållningschef Helen Larsson Löfgren på Kommunen, som vi också gjort tidigare, och hon uppger: ”Jag vill som sagt vara tydlig med att vi idag inte vet hur den fastighetsnära insamlingen av förpackningar ska lösas” uppger hon. Det verkar i alla fall som man är öppen för en dialog vad det lider. Det finns också en annan fastighet som kan komma att drabbas om inte Kommunen kommer att lyssna till motargumenten från den ägaren.

I dagsläget arbetar Kommunen med att planera återvinningsstationer ute i byarna och som sagt, inga beslut är än inte tagna så det är att ha is i magen och se vartåt vindarna blåser. Men ett är i alla fall klart, det är inga beslut tagna och Helen Larsson Löfgren säger också idag att de är öppna för andra placeringsförslag.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr