Naturvårdsverkets beslut om bidrag ur viltvårdsfonden

nyheter

2021-05-28 Nu har beslut om bidrag ur viltvårdsfonden till ideella organisationer tagits. Totalt har 18 ansökningar lämnats in varav två beviljats bidrag. Bedömningarna av ansökningarna görs utifrån syftet med bidraget, att främja viltvården. Det är första året prövningen sker enligt den nya förordningen.

Beslut om bidrag ut viltvårdsfonden har tagits utifrån den nya förordningen om vissa bidrag ur viltvårdsfonden, som trädde i kraft den 15 februari i år.

affarsnyttnorr