När sekretessen tar över sunt förnuft

nyheter

2020-04-25 Idag kom ett sms till Affärsnytt Norr där det framkom att hemtjänstchefen kontaktat en anhörig att en vårdtagare troligen drabbats av Covid 19. Men vid kontakt med chefen Gudrun Öjbrant hänvisar hon till sekretess. En uppgift som borde komma medborgarna till kännedom. Att det finns fall inom omsorgen i Strömsund.

Det blev inget givande svar när Gudrun Öjbrant kontaktades för att bemöta uppgifterna som kommit till oss via sms om en Covid 19 smittad person inom vårdomsorgen vid Strömsunds kommun. En anhörig hade blivit uppring av chefen för information.

Trots starka påtryckningar, utan att gå närmare in på vart smittan kan ha upptäckts i Strömsunds kommun, ge upplysningar. Det borde tillhöra lag och ordning att man som tjänsteman uppger att så är fallet eftersom hon uppges ha varit i kontakt med en anhörig. Så här lyder sms:et som kom:

”Nu har en hemtjänstpersonal på Flata bekräftat Coronavirus. Hemtjänstchefen ringde X idag för anhörigkännedom. De vill tydligen att det ska hållas hemligt”. Slut på citatet.

Är det så här samhällsmedborgarna ska behandlas, att inte få uppgifter om att extra försiktighet ska råda, jag frågar Gudrun Öjbrant. Tyvärr blir svaret att försiktighet måste alla ta för det är allmän smittspridning i Sverige. Men avstår att kommentera om telefonsamtalet.

Göran Bergström går att få tag på trots lördag kväll, han uppger att i går fredag hade Kommunledningen möte med Region Jämtland om Covid 19, då fanns det inga fall rapporterade inom områden som går under Kommunens regi. Han uppger däremot att hos privatpersoner finns smitta i alla kommuner. Han hänvisar till ordförande Anders Bergman som är stabschef i Kommunen för Corona. Tyvärr går han inte att nå i skrivande stund, han kan sitta inne med värdefull information till kommuninnevånarna, något som borde vara en skyldighet och inte att man döljer sig bakom sekretess.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr