Möt Framtiden med ServaNet

nyheter

2016-05-16 Bredband – vem skall jag välja? Kommunen, medborgare och företagare har under lång tid drivit på frågan om bättre telekommunikationer och bredband.

Mobiltäckningen har förbättrats även om det fortfarande finns ytor som saknar täckning.  Kommunen, genom ServaNet, driver fortfarande det ADSL-nät vi tog över från Quadracom för några år sedan i avvaktan på utbyggnad av fiber eller 4G. Denna drift bekostar kommunen med egna medel medan man i andra kommuner låtit teleoperatörerna avveckla.  Då det gäller bredband har kommunen valt att bli delägare i det kommunala bolaget ServaNet för att kunna bygga ut ett eget stadsnät. För att möjliggöra utbyggnad har kommunen under 2015 och 2016 avdelat 20 + 20 miljoner kronor.

Därutöver har vi övertagit ett tomrör läng E 45 som ger möjligheter att knyta ihop samhällen och byar längs E 45.  o Vi har dessutom fått cirka 15 miljoner från Post- och telestyrelsen för att bygga en fiber mellan Gäddede och Stekenjokk för att kunna ansluta kunder längs vägen. o Lorås, Fyrås trä och Ekorrit är redan inkopplade o Utbyggnaden i Hoting är påbörjad o Utbyggnaden i Hammerdal startar inom kort o Väldigt många har tecknat sig för utbyggnad i Strömsund
Utbygganden på landsbygden kräver dock bidrag utifrån. Detta är beviljat till fiberföreningarna i Fyrås, Görvik och Sörviken. Dessutom finns det bidrag beviljade till några ortssammanbindande nät som även ger möjligheter till anslutning längs fibern.
Vi har flera ansökningar inne för utbyggnad av bynät. En större ansökan för området väster Hammerdal sydväst Strömsund (Sikås – Gåxsjö – Yxskaftskälen – Bredkälen – Ön), en för Hotings ytterområden till Rörström och en för byar i Frostvikenområdet. Fler ansökningar kommer att lämnas in för att efterhand kunna nå ännu fler områden i kommunen.
För många kan det därför kännas förvirrande att det nu finns kommersiella företag som IP-Only som nu helt plötsligt vill bygga ut i utvalda, tättbefolkade, delar av kommunen.

Du och dina grannar och bekanta väljer själv men nedan finns några rader från ServaNet (som vi äger tillsammans med Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge, Ragunda och Berg. Genom ägandet kan vi också påverka inriktning och utbyggnad).
Varför ska du välja ServaNet? Svaret är enkelt.  Vi är det lokala och trygga fibernätet.  Med kommunen i ryggen kan vi ge dig en långsiktig trygghet när det gäller pris och driftsäkerhet.  Vi finns till för dig och ser till att pengarna stannar i kommunen för att utveckla Strömsund. Vi har ett befintligt fibernät att utgå ifrån och erfarenhet av utbyggnad i området.
Håll koll på utvecklingen i ditt område Sök på din adress på www.servanet.se  för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i ditt område.
Har du frågor, kontakta;  Ann-Louise Hansson, bredbandssamordnare Strömsunds kommun ann-louise.hansson@stromsund.se 070-511 6992
Torbjörn Eriksson, säljare ServaNet torbjorn.eriksson@servanet.se  060-600 50 16
Anders Andersson Kommunchef

affarsnyttnorr