Minskat Rot och Rut under 2016

nyheter

2017-01-4 15 miljarder kronor betalades ut i rot- och rutavdrag 2016. Det innebär att rot- och rutavdragen minskade med 8,3 miljarder kronor jämfört med året före.

En orsak till minskningen är ändrade regler. 2016 sänktes skattereduktionen för rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden, uppger Skatteverket i en rapprt.

11,2 miljarder kronor betalades ut för rotavdrag 2016. Drygt en miljon köpte rotarbeten. För rutavdrag betalades 3,7 miljarder kronor ut. Närmare 730 000 köpte rutarbeten. Antal företag som utförde rotarbeten var närmare 62 000 och antalet företag som utförde rutarbeten var närmare 18 000.

Utbetalningarna minskade med 8,3 miljarder kronor jämfört med 2015.

– En orsak till minskade utbetalningar för rotarbeten är att reglerna har ändrats. År 2016 fick man skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden för rotarbeten istället för som tidigare 50 procent. Men minskningen är större än den rent matematiska effekten av sänkt skattereduktion för rotarbete, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Antalet företag som utförde rotarbete minskade med cirka 6 000 medan antalet företag som utförde rutarbete ökade med cirka 800. Antal köpare av rotarbete minskade med 180 000 personer medan antal köpare av rutarbete ökade med nästan 60 000 personer.

Det är inte bara nivån på ersättningen för rotavdraget som har ändrats. Maximalt rutavdrag som kan medges sänktes också vid förra årsskiftet till 25 000 kronor per person och år för personer under 65 år. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen för rot- och rutarbeten sammantaget, är 50 000 kronor per person och år. Sedan den 1 augusti 2016 gäller rutavdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan it-utrustning som utförs i bostaden och för arbetskostnad för flytt mellan bostäder.

I år har rutavdraget utvidgats till att även omfatta arbetskostnad för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

Arbeten som utförts under 2016 och betalats i december 2016 handläggs även under januari.

– Vi vill påminna om att utförarna måste ansöka om utbetalning senast 31 januari 2017 för arbeten som utförts och betalats av kunden under 2016. Om ansökan kommer in efter detta datum kan någon utbetalning inte göras, säger Pia Blank Thörnroos.

Fakta om rot- och rutavdrag

  • För rotarbeten är skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden.  Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 50 000 kronor per person och år.
  • För rutarbeten är skattereduktionen 50 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 25 000 kronor per person. För den som fyllt 65 vid årets ingång gäller att maxbeloppet är 50 000 kronor.
  • För rot- och rutarbeten sammantaget är skattereduktionen per person och år maximerad till 50 000 kronor.
  • Sedan den 1 augusti 2016 gäller rutavdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan it-utrustning som utförs i bostaden och för arbetskostnad för flytt mellan bostäder. Från och med 1 januari i år har rutavdraget utvidgats till att även omfatta arbetskostnad för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.
affarsnyttnorr