Mindre pengar från Kommunen till skoterleder

nyheter

2019-12-16 Om skoterleder och vindskydd ska hålla måttet krävs både pengar och ideella krater. Strömsunds skoterallians vände sig till Strömsunds kommun med en ansökan om ett bidrag på 200.000 kronor, men den summan blev halverad.

Samtliga snöskoterklubbar inom Strömsunds kommun går under Strömsunds skoterallians. Alliansen söker medel från kommunen och ombesörjer att klubbarna i sin tur får pengar när det behövs. Innan pengar betalas ut ska det framgå vad pengarna ska användas till och en faktura lämnas in.

När pengar söktes från Kommunen, 200.000 kronor, framhölls att det finns stort behov av att få dessa pengar för att kunna hålla kommunens 165 mil skoterleder i framkomligt skick samt underhåll av vindskydd. All ideell tid som läggs ner av klubbarnas eldsjälar går inte räkna i pengar. Otaliga timmar lägger de ned på att preparera och hålla skoterlederna framkomliga.

Men tyvärr, Kommunstyrelsens arbetsutskott med ordförande Susanne Hansson tillstyrkte inte mer än halva beloppet, 100.000 kronor. På tisdag läggs ärendet fram vid kommunstyrelsens sammanträde.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr