Migrationsverket börjar tillämpa de nya reglerna för eget boende

nyheter

2020-07-1 De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de anmälda områdena kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. För att se vilka områden som omfattas har Migrationsverket tagit fram en söktjänst.

I januari 2020 ändrades reglerna i lagen om mottagande av asylsökande, LMA, och det infördes begränsningar för asylsökande som väljer att bo i eget boende, EBO.

32 kommuner fick möjlighet att anmäla vilka delar i kommunen som skulle omfattas av regeländringen. Om en asylsökande på egen hand bosätter sig i något av dessa områden så ska han eller hon i regel förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. Idag, 1 juli, börjar Migrationsverket tillämpa de nya reglerna, uppges i ett pressmeddelande.

Möjlighet till adres­sök­ning

För de asylsökande som överväger att bo i eget boende finns sedan mitten av juni en söktjänst där det går att kontrollera ifall en adress tillhör ett anmält område eller ej.

Från och med 1 juli kommer Migrationsverket att kontrollera asylsökandes angivna adresser i samband med registrering och prövning av dagersättning. Den angivna adressens placering kommer att kontrolleras för att se om den befinner sig i ett anmält område eller ej.

– Migrationsverket kommer att göra en bedömning om det är sannolikt att personen faktiskt bor på den angivna adressen eller inte, säger Anna-Johanna Viking processledare på Migrationsverket.

Förslag på ytter­li­gare lagänd­ringar

Regeringen aviserade i maj att de hade för avsikt att genomföra vissa justeringar gällande de nya reglerna för eget boende för asylsökande.

Förslagen innebär att länsstyrelsen ska ges möjlighet att förhindra att en kommun anmäler ett område om det står klart att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 15 augusti 2020.

I det fall de föreslagna förändringarna träder ikraft kommer en ny förteckning över anmälda områden att sammanställas i januari 2021.

Läs frågor & svar om regeländringen på Migrationsverkets webbplats

Upplagt: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr