Medborgardialoger i Strömsunds kommun

nyheter

2016-10-6 Under oktober genomför polisen och Strömsunds kommun tillsammans ett antal medborgardialoger runt om i kommunen. Kom och träffa oss, vi vill veta vad medborgarna i Strömsunds kommun tycker är viktigt.

Polisen bjuder in allmänheten till öppna möten där medborgarna kan ge synpunkter på vad som är viktigt i samhället. Besöken blir på dessa platser:

7 oktober            Hoting ICA kl 10:30-11:30
7 oktober            Strömsund ICA kl 12-13
7 oktober            Strömsund Hjalmar Strömerskolan kl 13:15-14:15
7 oktober            Hammerdal ICA kl 15:00-16:00.

20 oktober           Rossön ICA 10:30-11:30,
20 oktober           Backe ICA 12:00-13:00

21 oktober           Medborgardialog i Gäddede ICA kl 12-13

Vid mötena delar vi även ut en enkät för att få in synpunkter. Allmänheten kan också lämna idéer/synpunkter i de brevlådor som till och med 21 oktober finns utplacerade i kommunen på följande ställen:  Hoting ICA, Backe ICA, Rossön ICA, Gäddede ICA, Strömsund biblioteket och kommunhuset, Hammerdal ICA.

Varmt välkommen att träffa oss!

Nyheter från Polisen Jämtland

 

affarsnyttnorr