Marie ute på en runda med sällskap. Foto privat.

Marie Hav Lundkvist föreläser om funktionsnedsättning

nyheter

2019-03-21 Marie Hav Lundkvist var under 40 år framgångsrik företagsledare. År 2010 drabbades hon av en muskelsjukdom och är nu gravt funktionsnedsatt. Den 3 och 4 april kommer hon till Strömsund och Hammerdal för att föreläsa och ge en inblick i samhällets och vårdens ofta bristande förmåga att möta människor som är i stor utsatthet.

Marie Hav Lundkvists liv förändrades drastiskt i slutet av 2010 då hon drabbades av en muskelsjukdom som sakta bryter ned kroppen. Som rullande funktionsnedsatt har hon fått möta ett ”nytt” samhälle och vårdsystem som friska personer kan ha svårt att föreställa sig. Om detta föreläser hon nu i både Sverige och Skandinavien under rubriken ”Hopptimisten”. Det uppges i ett Pressmeddelande.

  • Jag vill försöka att dela med mig av livsresan och lösningar på ett liv med många Trots allt är livet fortfarande en gåva. Jag ser mig som en hopptimist utan gränser. Jag hoppas att fler kommuner tar efter ert exempel och anordnar dagar som dessa för att öka både kunskap och förståelse, säger Marie Hav Lundkvist.

 Föreläsning för politiker och anställda 3 april

Den 3 april föreläser hon för politikeroch anställda och för en dialog under temat ”Så skapar vi ett samhälle med öppenhet, mobilitet och respekt för alla”. Målet är att öka kunskapen för hur det är att vara funktionsnedsatt i dagens samhälle och få idéer till hur vi enkelt kan göra samhället och vården mer tillgänglig för alla.

Föreläsning för allmänheten 4 april

Den 4 april har allmänheten, elever och företagare möjlighet att ta del av Maries resa då hon besöker både Allaktivitetshuset Saga (före detta biografen) klockan 9.00–11.00 och Sockenstugan i Hammerdal klockan 18.30–20.30. Då är även hennes man Sven-Erik med och berättar om sin anhörigresa. Han är konsertpianist och kommer även att underhålla på piano/flygel.

  • Maries berättelse är gripande och förmedlar både glädje, hopp och lösningar. Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att skapa en medvetenhet kring de här frågorna i vårt samhälle och bland våra medarbetare. Även att vi lyfter de anhörigas roll. Tillgänglighetsrådet vill öka informationen kring stöd för anhöriga lokalt och nationellt. Föreläsningarna den 3 och 4 april är en del i det arbetet, säger tillgänglighetsrådets ordförande Göran Bergström.

Föreläsningarna bygger delvis på Maries bok ”Med rullstol i Grönsakshissen”. Strömsunds kommun står bakom arrangemanget i samarbete med Röda Korset Hammerdal, RSMH i Backe och Svenska kyrkan. Föreläsningarna är gratis.

 

affarsnyttnorr