Lodjur i renhjord – tre får skjutas

nyheter

2020-01-24 Jijnjevaerie sameby har renar på vinterbete vid Fullsjön och där uppehåller sig lodjur som gör skada. Nu beviljar Länsstyrelsen att samebyn får rätt att skjuta tre av dem.

När det visade sig att det fanns lodjur bland renflocken ansökte Jijnjevaerie sameby i januari om skyddsjakt på tre lodjur. Lodjuren stör, stressar samt river, skadar och dödar renar i vinterbetesområdet vid Fullsjön.  Samebyn poängterar i ansökan att renarna nu måste få betesro, främst på grund av dåliga betesförhållanden.

Nu har samebyn fått tillstånd av Länsstyrelsen att skjuta tre lodjur, en hona och två ungar. Länsstyrelsen skriver att ”samebyn lider redan av allvarlig skada och att skyddsjakt på den aktuella lodjursföryngringen kan förhindra den”

Skyddsjakt får bedrivas under tiden från och med 24 januari till och med 10 februari 2020,

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr