Lena Johansson (s)

Lena Johanssons långa politiska arbete

nyheter

2023-01-21 Att vara politiker, oavsett om det är lokalt eller regionalt krävs stort engagemang och uthållighet. Att vara en stark person som kan bemöta påhopp av avogt inställda människor och vara beredd att möta motbackar. Men finns viljan och kunnandet så klarar man det mesta.

Den här intervjun är med Lena Johansson från Lövberga som genom många år har varit flitigt engagerad i politiken, socialdemokraterna. med brinnande intresse och framgång. Vi tar det från början och Lena får berätta:

-Ja jag har varit politiskt intresserad och engagerad sedan många år tillbaka så det finns en hel del att plocka fram.

-I slutet på 80-talet gick jag med i den socialdemokratiska kvinnoklubben här i Strömsund. Och anledningen att jag ville engagera mig var att jag ville få vara en röst och kunna påverka processen med att omsorgen om de förståndshandikappade skulle bedrivas i kommunal regi och inte Landstinget. Jag kan ju tillägga att jag arbetat som enhetschef inom omsorgen i 47 år med ansvar för gruppbostäder och personlig assistans, uppger Lena Johansson och fortsätter:

-Vi S-kvinnor drev dessa frågor med stor drivkraft och framförallt framförde vi att dessa personer skulle få leva på samma villkor som alla andra ungdomar, med anpassade bostäder utifrån den enskildes behov vilket också ledde fram till att det byggdes gruppbostäder med egna lägenheter och inte som tidigare ett kollektivt boende i villor  med enbart ett rum och resterande utrymmen  gemensamt.

Jag axlade även ordförandeskapet i vår socialdemokratiska kvinnoklubb från slutet på 90-talet och fram till mitten av 2000- talet och var även ordförande för kvinnodistriktet i 4 år.

Det politiska arbetet började 1992 där jag blev invald som ersättare i tekniska nämnden.

1995 blev jag vald till ordförande i Kultur och Fritidsnämnden, vilket var ett intressant och berikande uppdrag inom många områden, idrottsföreningarnas och kulturföreningarnas ideella arbete, bibliotek och bokbuss, musikskolan som utvecklades till kulturskola. Nya sporthallar byggdes i såväl Strömsund som Hammerdal och Backe. Berättarveckan i Frostviken med idel kända författare var något alldeles extra som fick stor mediauppmärksamhet såväl regionalt som nationellt, ja till och med internationellt. Jag kom att vara ordförande i den nämnden i 3 mandatperioder dvs 12 år.

År 2006 togs beslut att Kultur och Fritidsnämnden skulle upphöra och att dessa områden  skulle hanteras i Barn och utbildningsnämnden från den nya mandatperioden 2007.

I Barn, kultur och utbildningsnämnden blev jag invald som vice ordförande från 2007-2010,

Jag fick åter igen förtroendet att vara ordförande i Barn, kultur och utbildningsnämnden både en, två och tre mandatperioder, ja fram till 2022 års utgång.

Jag kandiderade inte vid valet denna gång utan kände att det blir bra att någon yngre får överta klubban, och ny ordförande nu är Sara Kjelldotter.

Tro inte jag övergivet politiken helt, blir kvar i Kommun Fullmäktige även denna mandatperiod. Nu har jag  dessutom blivit invald som ordinarie ledamot i Kyrkans egendomsnämnd från 2022. Ett mycket intressant uppdrag där frågorna handlar om Svenska kyrkans Prästlönetillgångar, som består av skog, jord och fonder och på vilket sätt man säkerställer en så ekologisk, ekonomisk, socialt samt andligt och existentiellt hållbar skogsförvaltning som möjligt. Där stor vikt läggs på aspekter som mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och klimat ingår.

Lena strålar av glädje när hon berättar om alla hennes uppdrag och nu framför allt att ha blivit invald ledamot i Kyrkans egendomsnämnd.

Själv uppger hon att tiden som politiker har varit utmanande, intressant och givande på många olika områden. Beslut har fattats som varit av vikt för förändringar och utveckling på både gott och ont avslutar Lena Johansson om åren som politiker i Strömsunds kommun.

Text: Barbro Ericson

Foto: Privat

affarsnyttnorr