En cannabisplanta. Foto: Polisens arkiv.

Länsstyrelserna rustade för ett narkotikafritt samhälle

nyheter

2019-09-3 Länsstyrelsen i Västerbotten är väl rustade för att bidra till ett narkotikafritt samhälle. En insats som kommer att få spridning. Narkotikan påstås flöda mer än någonsin. Då talar vi inte bara om storstäder, nej det finns snart i var och varannan by. Barn i 10-12 års ålder blir erbjudna att köpa av vuxna langare. Det här är absolut ett samhällsproblem och Strömsunds kommun är inget undantag.

Länsstyrelsen i Västerbotten har gått ut med en innehållsrik information som ska visa medborgarna om vad som går att göra mot droganvändningen i länet. Det rapporteras från både samhällen och mindre orter samt byar också i Strömsunds kommun hur enkelt det är att få tag på droger. Till och med barn i 10-12 års ålder blir erbjudna att köpa av vuxna personer. Det som man tidigare läste om hände i städer har vi mitt ibland oss på landsbygden idag.

Polis Johnny Jonsson jobbar med droghantering i Strömsunds kommun.

Polis Jonny Jonsson i Strömsund är ansvarig för drogsamordning inom kommunen, med stor inriktning på skolelever och skolpersonal. Upplysa personalen hur de kan avläsa om en elev är drogpåverkad och vad de i så fall skall vidta för åtgärder. Men vi ska inte glömma att i första hand är det föräldrarna som har det slutgiltiga ansvaret, det kan ingen lämna ifrån sig. Jag har sökt Jonny Jonsson för en färsk information om läget, men han går inte att nå i skrivande stund. Det blir att återkomma.

Det finns skrämmande exempel på hur skolbarn blir kontaktade av langare, både i Strömsund och Hoting men det finns också i Hammerdal enligt uppgift. Barn har blivit tilltalade av främmande människor i närheten av skolan och erbjudit någon form av narkotika. Barnen har blivit rädda och vissa har inte vågat cykla den vanliga vägen hem med rädsla för att avslöja vart de bor. Det är en skrämmande situation på många sätt när till och med småbarn finns med i bilden.

Under en rundvandring lördag kväll och framåt natten i Strömsund visade det sig att barn i kanske 12 i års ålder var ute på byn och cyklade. De snurrade runt vid restaurangerna, ICA och Simonsons. Då ställer man sig frågan, borde inte dessa barn vara hemma när klockan visar både 23.00 och senare.  Nu var de säkert bara ute för att se vad som händer på byn, men man vet aldrig när någon dyker upp och erbjuder något som är farligt för barnen.

Ett gäng äldre ungdomar blir tillfrågade om de vet om att det säljs droger på byn. Det blir ett genomgående ”Ja” det finns överallt. Nog kan man säga att detta är skrämmande.

Så här skriver Länsstyrelsen i Västerbotten

Länsstyrelsernas långvariga arbete med metoden ”Tillsammans mot nätdroger” och den goda samverkan mellan olika samhällsaktörer har nu burit frukt. Samverkansarbetet Tillsammans mot nätdroger föreslår att alla som arbetar med posthantering ska ha rätt att på eget initiativ ta kontakt med polis, tull eller åklagare om de fattar misstanke om narkotika eller jämförliga preparat i en viss försändelse.

I postlagens nuvarande lydelse finns bestämmelser om tystnadsplikt som förhindrar dem som bedriver postverksamhet att på eget initiativ kontakta polis eller tull om de misstänker brott genom postbefordran.

När nuvarande postlag skrevs var internethandel och nätdroger okända fenomen. Samtidigt visar en kartläggning som samverkansarbetet genomfört under 2014 att många postombud upplever att det är vanligt förekommande med försändelser som kan innehålla droger och att de känner en oro över att hantera dessa. 2015 genomfördes en Sifoundersökning som visar att allmänheten tycker att det är mycket viktigare att stoppa droger än att till varje pris värna sekretessen.

Om en lagändring kommer till stånd så kommer även Länsstyrelsernas brottsförebyggande arbete samt ANDT-uppdrag bli lättare att arbeta med, eftersom det ger förbättrade förutsättningar för bättre folkhälsa och ökning av trygghet. Tack vare arbetet med Tillsammans mot nätdroger är Länsstyrelserna väl rustade att förvalta de förändringar som en ändrad lagstiftning skulle innebära.

Kommunernas engagemang, de som jobbar och fortsätter jobba med metoden kommer vara i framkant eftersom de vid en eventuell lagändring endast kommer behöva göra små justeringar i rutiner och deras samverkan är redan väl upparbetad, säger Ulrika Viklund, brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Västernorrland.

Fakta: Tillsammans mot nätdroger är ett samverkansarbete där myndigheter, speditionsfirmor och andra berörda aktörer i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ingår. Arbetet har pågått sedan 2014.

Text o Foto:  Barbro Ericson

affarsnyttnorr