Arkivbild Be.

Länets sjukvård blöder

nyheter

2019-12-11 Här kan man säga att verksamheten blöder när Region Jämtland Härjedalen visar siffror där kostnaderna inte ser ut att kunna stoppas upp. Vad är felet kan man undra.

Senaste rapporten från Region Jämtland Härjedalen visar att de ekonomiska problemen bland annat bottnar i okontrollerade kostnader med bland annat fördyrad personal. Vid ett redovisat årsresultat pekar siffrorna på minus 230 miljoner kronor hos Region Jämtland Härjedalen enligt presentation vid Regionstyrelsens decembermöte där månadsrapporten för oktober redovisades.

Även om resultatet för tiomånadersperioden visar minus 148 miljoner så uppger ledningen att den framlagda årsprognosen, minus 230 miljoner står fast. November och december är två månader som är ekonomiskt betungande enligt erfarenhet det har man tagit med i beräkningarna.

Ekonomin för länets sjukvård har under många år haft ekonomiska problem trots försök till besparingar. Tidens kostnadsutveckling inom sjukvården har i samma tank, om än värre, lagt sordin på besparingsprocessen. Kostnader som inte går att hejda har tagit över.

För en tid sedan uppgavs att landstingsskatten måste höjas med 50 öre, något som kan gynna länet från 2020. Men det innebär inte att det går att slå sig för bröstet och luta sig bakåt, nej det kommer också nästa år att bli åtstramningar. Det innebär att det även fortsättningsvis måste lånas pengar.

Enligt rapporteringen är låneskulden hos Kommuninvest 433 miljoner kronor efter det senaste lånet om 50 miljoner kronor som togs upp i november. Den summan motsvarar månatlig löneutbetalning till anställda. På grund av de allt högre nettokostnaderna i förhållande till budget går det inte ihop, det blir underskott.

Beräkningarna var att nettokostnaderna under 2019 skulle stanna vid 0,3 procent, men så blev inte fallet. Under tiomånadersperioden steg de istället med 3,1 procent. En ökning som motsvarar 107 minusmiljoner. Personalkostnaderna ökade samtidigt med två procent, ytterligare 44 minusmiljoner.

Nu står förhoppningarna i att Regeringens nya kö-miljarder kan lindra underskottet. Här finns chans till några plusmiljoner om vårdtillgängligheten ökar ett antal procentenheter.

Däremot uppvisas ett plus i kanten för pensionsportföljen med aktier och andra värdepapper, där går det bättre än budget och ska förhoppningsvis vara en av de större plusposterna vid årsskiftet.

När det gäller stafettläkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag så har kostnaden minskad med 8,7 miljoner hittills i år. Men utgifterna för den posten ligger ändå på över hundra miljoner.

Rapporterade sjukskrivningar har gått ner och antalet sjuktimmar sjönk med 0,7 procent bland kvinnliga anställda och ligger på 5,1 procent. Männen däremot, de höjde sjukskrivningstalet med 0,1 procentenhet till 3,3 procent. Över lag ligger sjukskrivningen på 4,7 procent, en nedgång med 0,5 procentenheter.

Resultatet visar att ekonomin inte är i balans och låneskulden bara ökar. Skattehöjningen med 50 öre som har klubbats igenom kommer knappast att rädda ekonomin. Verksamheten inom Jämtland Härjedalen blöder och hela verksamheten haltar med kortsiktig verkan.

Text o foto:  Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr