Foto: Be

Arbetslösheten sjunker bland utlandsfödda i Strömsund

nyheter

2021-09-28 Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Strömsunds kommun med 7,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 21,2 procent.

Strömsunds kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2015. Under augusti månad rapporterade Strömsund en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,5 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten betydligt enligt Arbetsförmedlingen.

Det betyder att 354 av 5 206 invånare i åldern 16 till 64 år i Strömsunds kommun var inskrivna som arbetssökande (154 färre än i augusti i fjol).

Enligt rapporten är det här elfte månaden i följd som arbetslösheten i Strömsund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan september 2020 har arbetslösheten gått ner från 9,3 till 6,8 procent.

Att arbetslösheten i Strömsund minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Jämtlands län (6,8 procent i kommunen, jämfört med 5,8 procent i hela länet). Krokom har den lägsta arbetslösheten i länet (4,1 procent), medan Bräcke har den högsta (6,9 procent). För att Strömsund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Krokom skulle 141 personer behöva sysselsättas.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Strömsund om man jämför med andra kommuner i Jämtland. Ragunda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Krokom har den största.

Glädjande är att ungdomsarbetslösheten sjunker betydligt, precis som den totala arbetslösheten. I augusti var 13,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 69 personer). Antalet inskrivna visar på en minskning med 34 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Strömsund högre än i Jämtland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,8 procentenheter, enligt rapport från Arbetsförmedlingen.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr