Lägg inte ner Näva i Strömsund

nyheter

2019-06-13 Vi socialdemokrater vill utveckla den goda och nära vården i vår region. En väl fungerande närvårdsavdelning är en del i denna utveckling, skriver Bengt Bergqvist i ett inlägg.

Näva är ett mellanting mellan sjukhusvård, kommunala korttidsplatser och primärvård. Denna vårdform är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och Strömsunds kommun.

Näva är särskilt viktigt i en region som är så vidsträckt som vår. Strömsunds kommun har en yta nästan lika stor som Skånes, och därför är det väldigt viktigt att denna mellanform av vård finns. Den avlastar sjukhuset och är till stor lättnad för patienterna som slipper resor och avstånd från hem och familj.

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens möte denna vecka gavs regiondirektören i uppdrag att utreda framtiden för närvårdsplatserna. Vi socialdemokrater ville då säkerställa att dessa platser blir kvar.

Tyvärr fick vi inte gehör för vår uppfattning vilket är mycket oroande. Vi vill utveckla och därmed ha kvar denna mellanform. Den passar också så bra i framtidens goda och nära vård!

Bengt Bergqvist

affarsnyttnorr