Ett härligt sommarminne från glesbygden, Blomhöjden. Ingen direkt koppling till reportaget. Red anmärkning.

Konsumentombudsmannen stämmer Arla för klimatreklam

nyheter

2021-11-11 Mejerijätten Arla kan inte bevisa att reklamen om netto noll klimatavtryck stämmer. Därför stämmer Konsumentombudsmannen (KO) Arla inför Patent- och marknadsdomstolen, uppges i ett pressmeddelande.

Konsumentombudsmannen (KO) konstaterar att allt fler företag vill påskina att dess produkter är bra för klimatet. Men det är ofta svårt för vanliga konsumenter att förstå hur pass bra en produkt är, eller i vilket fall hur pass mindre skadlig den är, för klimatet. KO anser inte att Arla lyckas visa att produktion av mjölk inte har en påverkan på klimatet”, skriver Ida Nyström, processråd hos Konsumentombudsmannen, i ett pressmeddelande.

Produktion av mejeriprodukter är belastande för miljön genom utsläpp av växthusgaser. Däremot har företaget köpt växthusgaskrediter som klimatkompenserande åtgärder, skriver myndigheten.

Men Arla håller inte med Konsumentverket om att marknadsföringen är missvisande, och förklarar i ett pressmeddelande att företaget har förtydligat vilka åtgärder det har vidtagit. Nu är det bra att det hela prövas, tycker Arla.

”Arla välkomnar att det utvecklas praxis för kommunikation av miljöpåståenden men delar inte KO:s bedömning att marknadsföringen är vilseledande” skriver Arla.

Arla förklarar också att det handlar om klimatkompensation för mjölken.

”Som ett mervärde för ekokonsumenterna har Arla valt att klimatkompensera i projekt som fokuserar på att bevara och skapa naturliga kolsänkor. Det är något som också i Parisavtalet betonas som viktiga åtgärder parallellt med kraftiga utsläppsminskningar”, skriver Arlas hållbarhetschef Victoria Olsson.

Upplagd text o arkivbild: Barbro Ericson

 

 

affarsnyttnorr