Attacus fabrik i Strömsund.

Konkurs för Attacus Stomsystem Betong AB

nyheter

2023-04-4 Nu på tisdag morgon informerades de anställda vid Attacus Stomsystem Betong AB att företaget försatt sig i konkurs. Ett oerhört sorgligt besked som egentligen inte kom som någon överraskning för de anställda.

Det är med tungt hjärta som ledningen för Byggföretaget Attacus stomsystem betong meddelar de anställda på tisdag morgon att företaget begärt sig i konkurs. Det betyder att utöver de tidigare 96 uppsagda blir det ytterligare 116 som förlorar jobbet, både i Strömsund och några tjänster i Östersund.

På betongfabriken i Strömsund rör det sig om 96 anställda och 19 i Östersund samt tidigare neddragning med 97 anställda med placering både i Hammerdal och Strömsund. Företaget uppger att nedgången har varit mycket större än vad de kunde räkna med och nu har de insett att enda utvägen är att sätta företaget i konkurs. Nu har konkursförvaltare Jan Lindahl tagit över.

Allt bottnar i att det varit en svag ordertillgång där marknaden och ränteläget inte är det mest gynnsamma.

Enligt ett pressmeddelande från styrelseordförande Per Nilsson framgår att betongbolaget lade ett varsel på 40 procent vid årsskiftet. Det innebar till exempel att de anställda i Hammerdal redan var varslade men fram till konkursen hade jobb kvar fram till i juni då fabriken på orten skulle kallställas.

Men sedan dess har potentiellt nya affärer inte blivit konkreta ordrar. Helt enkelt därför att planerade byggprojekt inte kommer igång.

– Vi jobbar mot Stockholm och Mälardalen och vi gör hyresrätter och bostadsrätter och marknaden där har tvärbromsat. För att projekten ska komma igång brukar man först ha sålt ett antal lägenheter och det är klart att ingen köper lägenheter när man inte ens vet vad räntan ska bli, säger Per Nilsson.

Bolaget har fram till årsskiftet haft ett gott orderläge och fabrikerna har varit fullbelagda fram till början av juni i år. Bolaget har under första kvartalet i år fortsatt arbetat med flera betydande beställningar som skulle tryggat produktionen året ut, men beställarna har valt att avvakta med byggstart.

– Ägarna, styrelsen och bolagsledningen bedömer nu att det inte skulle vara ansvarsfullt att fullfölja verksamheten då risken är uppenbar att bolaget kommer att sakna betalningsförmåga för att infria sina åtaganden.

Attacus Stomsystem bildades 2019 genom en sammanslagning av SCF Betongelement i Strömsund, Attacus trähus i Hammerdal, Attacus betonghus i Hammerdal samt Attacus trästommetillverkning i Småland. Allt samlades under samma varumärke men de juridiska bolagen fortsatte att hållas åtskilda.

-Det innebär att det nu är betongdelen som försätts i konkurs. Kvar blir med andra ord Attacus trähus i såväl Hammerdal (cirka 55 jobb) som i Småland (cirka 40 jobb). I Östersund finns cirka sju tjänstemän också. Just nu är cirka 20 procent av styrkan varslade, enligt Pär-Magnus Olofsson som i och med konkursen får tillbaka titeln vd för Attacus trähus.

– Det är många som blir drabbade, säger han.

I och med konkursen tar nu konkursförvaltare Jan Lindahl över verksamheten och vd Mattias Marktin fortsätter.

– Vår förståelse är att konkursförvaltaren ska fortsätta driva verksamheten och det bästa vore om det kom en köpare i och med den tradition och kompetens som finns, säger han.

Text o bild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr