Kommunsammanslagning – 50 år sedan

nyheter

2024-01-1 År 1974 skedde en stor kommunsammanslagning i Sverige och antalet kommuner blev färre. I år är det därmed 50 år sedan Strömsunds kommun bildades genom en sammanslagning av Ström, Fjällsjö, Frostviken och Hammerdal.. En sammanfattning från kommunens hemsida.

Fram till omkring 1930 fanns tre typer av kommuner i Sverige: städer, köpingar och landskommuner. Majoriteten av befolkningen levde på den här tiden på landsbygden och var skrivna i någon av de 2.000 landskommunerna.

Två stora kommunsammanslagningar

Sammanslagningar av kommuner har skett i två omgångar: Stor-kommunreformen 1952 och den så kallade kommunblocksreformen då det skedde en obligatorisk indelning i olika kommunblock. Därmed föddes Strömsunds kommun den 1 januari 1974 genom en sammanslagning av Ström, Fjällsjö, Frostviken och Hammerdal.

De främsta skälen till sammanslagning var dels att skapa större enheter som bättre kunde klara utförandet av olika välfärdsuppgifter, dels att skapa bättre förutsättningar för samhällsplanering.

Genom att minska antalet kommuner var målet att förenkla den övergripande administrativa strukturen, göra beslutsprocesserna smidigare och ge kommunerna bättre förutsättningar att fatta egna beslut.

Kommunhuset byggdes ut

Kommunhuset i Strömsund invigdes 1958 och hade då namnet Strömsunds teater- och kommunhus. Inför sammanslagningen fick arkitekten Erik Thelaus från Stockholm 1972 i uppdrag att rita en tillbyggnad och även polisen bereddes plats. Redan då var man framsynt och tänkte på tillgängligheten vid nybyggnationen.

I sammanträdesrum Almen pryder de gamla kommunvapnen väggen som en fin påminnelse om historien och de delar som utgör Strömsunds kommun.

Ständigt aktuell fråga

Idag har Sverige 290 kommuner – men frågan om hur många det ska vara är ständigt levande. Som exempel genomför Finansdepartementet en särskild utredning som ska undersöka kommuners intresse för att inleda ett arbete med frivilliga sammanläggningar. Förslaget ska presenteras den sista januari.

– Att vi som kommun fyller 50 år är värt att uppmärksamma, vår historia ska vi vara rädda om då den format det som idag är Strömsunds kommun.

Samtidigt måste vi nu våga tänka utveckling på nya sätt, utifrån de möjligheter och förutsättningar som råder idag, säger kommundirektör Anneli Svensson.

Källor: Stads- och kommunhistoriska institutet samt Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, slutbetänkande av Kommunutredningen 2020 (SOU 2020:8).

Upplagd tex: Barbro Ericson

Foto: Strömsunds kommun

affarsnyttnorr