Pressbild Strömsunds kommun.

Kommunledningen informerar om Covid-19 läget

nyheter

2020-05-8 Kommunchef Anneli Svensson uppger att nu kommer Strömsunds kommun att ge en kontinuerlig infoantal bekräftade fall av Covid-19 inom vård och omsorg. Detta med start torsdag 7 maj med att publicera aktuella siffror över antalet bekräftade fall. Rapporteringen sker måndagar och torsdagar.

All information från Strömsunds kommun om covid-19 ska vara saklig och säkerställd. För att visa på omfattningen av bekräftade fall inom vård och omsorg redovisar vi antalet fall varje måndag och torsdag.

– Kommunens ambition är att vara så öppen det går med hänsyn till enskilda individer och sekretess, säger Anneli Svensson, kommundirektör på Kommunens egen sida.

Följer rutiner och riktlinjer

Vid smitta inom en verksamhet arbetar Strömsunds kommun i nära samverkan med smittskyddet på Region Jämtland Härjedalen för att förhindra vidare smittspridning. Vi följer de rutiner som finns i vår egen verksamhet och de riktlinjer Region Jämtland Härjedalen tagit fram. Det är smittskyddet som ansvarar för smittspårning, avslutar Anneli Svensson.

affarsnyttnorr