Kommuner avfolkas – främst i norrland

nyheter

2020-01-1 Den sista december 2019 informerades att många svenska kommuner i landet, främst norrlandskommunerna, tappar invånare och nu uppmanas att tillämpa en ny strategi. "Lägg inte all kraft på att locka flera utan satsa på att klara avfolkningen".

Landets småkommuner har svårt att hålla invånarantalet på en positiv nivå. Antalet invånare sjunker år efter år och främst är det norrlandskommunerna som lider. Att det flyttar in många nya människor ger inte Kommunerna bättre ekonomi i alla lägen. Under de senaste tio åren har antalet invånare totalt i Sverige ökat med en miljon. Det är på grund av invandring men ute i småkommunerna fortsatte befolkningen att minska. Antalet personer som tillför skattekronor har blivit allt färre.

Många kommuner, inklusive Strömsund, har under flera år deltagit på olika mässor för att bland annat förmå folk att återvända hem. Men också försökt förmå andra storstadsbor att flytta till en naturskön kommun med goda förutsättningar till arbete. Men det gäller att fånga upp de som har utbildning och arbetserfarenhet.

Flera tyngre industrier i Strömsund söker medarbetare, men i många fall krävs det utbildning och spetskompetens. Det rör sig om välutbildade personer,  då är det många arbetslösa som inte är kompetenta för jobben. Det är inte enkelt att få ekvationen att gå ihop för kommunen, men det ska också tilläggas att flera personer med utländsk härkomst har fått jobb i Strömsund. Både hos SCF betongelement och Engcon.

Utgifterna fortsätter att eskalera, bland annat har noterats ett föråldrat VA-nät som många Kommuner dras med. Samma för Strömsund. Det lappas och lagas för att allt ska flyta på men hur länge till det fungerar är en tidsfråga.  

Besparingar har blivit ett mantra under senare år och när ska det bli nog är det många som undrar.  

Antalet skolbarn/förskolebarn minskar och avdelningar stängs och flyttas över till andra grupper. Men det ska tilläggas att Strömsunds kommun har det inte sämst ställt av norrlandskommunerna, men visst går det tungt.

 De äldre blir allt fler och måste få tillsyn, antingen i hemmet eller på vårdinrättningar. Det kan noteras att Statistiska Centralbyrån rapporterade 2018 att personer som fyllt 65 år och äldre i Strömsunds kommun låg på 29,1 procent. Högsta siffran av länets kommuner. Vissa politiker anser att det satsas för lite resurser idag på personer med vårdbehov och att  de mår inte bra av alla besparingar som drabbar dem på ett eller annat sätt.

Men tacknämligt för Strömsunds kommun är att det finns flera industrier som direkt och indirekt ger arbetstillfällen. Något som genererar sysselsättning och skattekronor. Men som sagts tidigare, det gäller att vända på alla stenar för att finna lösningar till besparing.  

Kanske det stämmer enligt uppgifter som framkommit, att nu får Kommunerna lägga mera kraft på att klara avfolkningen än att lägga så mycket kraft på att ragga hemvändare. Antalet invånare i Strömsunds kommun i september 2019 var 11.650 personer.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr