Kommunens riktlinje om information vid befarad eller bekräftad smitta

nyheter

2020-04-27 Anders Bergman är stabschef inom Strömsunds kommun för Covid-19. Han uppger att förra veckan meddelade Regionen att inom Strömsunds kommun finns smittade personer men antalet understeg 10 stycken.

Regionen är ansvarig för kontroll och underrättelse vid Covid-19.

Idag kan man säga att det råder allmän smittspridning i landet, och Strömsunds kommun är inget undantag. Men att få närmare information om läget är svårt att få på grund av sekretess. Det är bara att iaktta försiktighet över lag och försöka undvika möten med andra människor.

Det lömska är att personer kan ha haft Covid-19 men i en enklare form. Men smittspridare har man ändå varit. Andra blir påtagligt sjuka och måste uppsöka läkare och vissa kräver vård och intensivbehandling.

Anders Bergman uppger att genom den allmänna smittspridningen i landet har man utökat kontrollen hos riskgrupper och vårdpersonal. Han uppger att det finns inga närmare upplysningar att ge, just på grund av sekretess, så därför måste var och en ta sitt ansvar och försöka skydda sig själva och andra genom att hålla sig på behörigt avstånd från omgivningen.

Det bör tilläggas att anställda inom Strömsunds kommun kan logga in på kommunsidan och följa händelseutvecklingen inom Covid-19 samt ta del av gällande regler, bland annat tystnadsplikt.

Information till anställda inom kommunen.

Riktlinje om information vid befarad eller bekräftad smitta. I flera kommuner har det blivit diskussion om huruvida kommunen ska informera medarbetare, press och privatpersoner om någon i kommunens verksamheter är smittad av covid-19. Nu finns en riktlinje för Strömsunds kommun som alla ska följa. Det råder strikt patientsekretess för sjukdomen covid-19. Även uppgifter om medarbetares, elevers eller brukares hälsotillstånd är sekretessbelagd enligt bland annat offentlighets- och sekretesslagen , OSL (2009.400) Vi får inte informera. Lagstiftningen innebär att vi inte får informera ifall någon – medarbetare, vårdtagare, brukare, elev eller annan i verksamheten har eller misstänks ha covid – 19. De som är direkt berörda av en eventuell smittspårning får information av smittskyddsläkare. Information om att smittspårning pågår på en arbetsplats får inte spridas utanför den krets som är direkt berörd  – varken till medarbetare, anhöriga till andra brukare eller vårdtagare, vårdnadshavare eller någon annan. Om någon i vår verksamhet har smittats av coronavirus kommer alltså bara en liten grupp att känna till det.”

Text; Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr