Kommunen tar över Regnbågens förskola

nyheter

2021-10-12 Den 1 november kommer Strömsunds kommun att ta över Regnbågens förskola, en friskola, efter att ägarna lämnar verksamheten. Det finns inget annat val än att ta över, det säger Skolchef Tomas Sjövall.

Det står nu klart att friskolan Regnbågens förskola i Ulriksfors kommer att tas över av Strömsunds kommun från den 1 november.

Idag är Regnbågens förskola en privat friskola men från och med den 1 november kommer Strömsunds kommun att ta över. Dagens ägare avslutar verksamheten och då är det enligt lag fastslaget att om ingen annan aktör tar vid står Kommunen som ansvarig. Det är ett beslut enligt Verksamhetsövergången och ingenting som man kan kringgå, enligt skolchef Tomas Sjövall.

-Vi har inget val, Kommunen står ansvarig att ta över förskolan när de nuvarande ägarna avslutar verksamheten. Det är ett beslut enligt lag, uppger Tomas Sjövall.

Pressbild: Tomas Sjövall

Kommunens nya skolchef och chef för barn- kultur- och utbildningsförvaltningen är Tomas Sjövall som kommer från Ås. Han tillträdde tjänsten den 9 augusti efter Lars Thorin som fick en tjänst i Östersund. Tomas har jobbat tolv år som rektor i Krokoms kommun och Jämtlands Gymnasium. Den nya tjänsten i Strömsund känner han ska bli en spännande utmaning och att här finns utvecklingspotential.

Vad innebär Verksamhetsövergång 

Den här texten är en del av ett brett innehåll som är hämtat från Google. Just om de skyldigheter som finns i gällande fall.

För att bedöma om det är fråga om en verksamhetsövergång görs en samlad bedömning av omständigheterna. Det behöver arbetsgivaren göra redan innan en verksamhetsövergång sker. Kan man konstatera att det är fråga om en verksamhetsövergång övergår de anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången automatiskt till förvärvaren.

Vid övergång av en verksamhet till en annan juridisk eller fysisk person kan anställningar och anställningsvillkor följa med. Läs mer om vad som gäller.

  • Verksamhetsövergång innebär att en ny arbetsgivare tar över ansvaret för verksamheten, till exempel vid uppköp.
  • Du har alltid rätt att följa med när en verksamhet byter arbetsgivare i enlighet med lagreglerna.
  • Du kan tacka nej, men riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Det kan också påverka din rätt till ersättning från a-kassan.
  • Grundregeln är att du behåller lönen och dina tidigare anställningsvillkor hos din nya arbetsgivare.
  • Din anställningstid från förra arbetsgivaren räknas ihop med tiden hos den nya. Det är viktigt bland annat när man räknar uppsägningstid.
  • Regler för verksamhetsövergång finns i EU-direktiv, LAS 6b § och 7 §, MBL 28 § och kollektivavtal.

Den 1 juni 2015 öppnades Regnbågens Förskola  av tre privatpersoner som sedan dess driver skolan. Idag är det 27 barn på förskolan och den 1 november går alltså ägandet över till Strömsunds kommun.

Text o foto: Barbro Ericson

 

 

affarsnyttnorr