Kommunen måste spara och det drabbar givetvis folket

nyheter

2019-09-11 Först räddades Folkets Hus i Hoting från att bli något annat än en samlingslokal. Vilket den ekonomiska föreningen klarade av genom ett köp. Nu är det upprop igen för en träff som gäller att biblioteket ska läggas ner och ersättas med bokbil. Varför en bokbil när det finns lokaler i Föreningshuset att hyra.

Anna-Lena Jonsson, sekreterare i Hotings föreningshus ek förening har tillskrivit Affärsnytt Norr om hur folk i Hoting med omnejd anser att det borde vara både enklare och mera praktiskt att Kommunen hyr plats på Föreningshuset än att köra böckerna med bokbil efter att biblioteket lagts ner. Den frågan togs också upp i vintras och nu kommer föreningen att hålla stormöte på tisdag 17 sep kl.18.30 på Hotings föreningshus. Kommunpolitiker och tjänstemän är inbjudna för att de på plats ska få ta del av diskussionerna och få dem på andra tankar, uppger Anna-Lena och skriver så här:

I våras lyckades vi rädda kvar det gamla Folkets hus som samlingslokal här i samhället Hoting, genom en ekonomisk förening som köpte fastigheten av konkursförvaltaren. Under ett av de stormöten som hölls under vintern så kom förslaget fram om att titta på en flytt av biblioteket till Hotings föreningshus, som det idag heter. En dialog påbörjades med kommunen och beslutet vi fick tillbaka var att Hotings bibliotek ska läggas ned och ersättas med bokbil.

Det här beslutet är vi i styrelsen för Hotings föreningshus, samt många bybor både förvånade och upprörda över. Därför kallar vi till stormöte på tisdag 17 sep kl.18.30 på Hotings föreningshus. Vi har bjudit in politiker och tjänstemän från kommunen så att vi på plats kan få svar på de frågor vi har och vår ambition är förstås att få dem att ompröva beslutet, uppger Anna-Lena Jonsson.

Nu är det kanske på riktigt ännu viktigare!

Stormöte om Biblioteks-nedläggningen Hotings föreningshus

Tisdag 17 sep kl.18.30

Vi har bjudit in ansvariga politiker och tjänstemän från kommunen för att få en bättre bild av bakgrunden samt för att ifrågasätta beslutet att stänga vårt bibliotek! Ett beslut som vi är starkt kritiska till!

Ingen kan göra allt men alla kan göra något, så slut upp nu, kom och lyssna och ställ dina frågor! Vi bjuder på fika!

Välkomna hälsar Benka, Gun-Britt, Morgan, Victoria & Anna-Lena Styrelsen för Hotings föreningshus

Text: Barbro Ericson
affarsnyttnorr