Kommunen informerar om läget Covid-19

nyheter

2020-05-9 Strömsunds kommun informerar om antal bekräftade fall av Covid-19 inom vård och omsorg. Här hittar du uppdaterad information om läget inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Redovisningen omfattar antalet vårdtagare som har, eller har haft, bekräftad covid-19.

Vi presenterar också uppgifter för de särskilda boendena.
Vi uppdaterar denna sida två gånger per vecka, måndagar och torsdagar. Denna information finns under Kommunens egen sida.

Torsdag 7 maj

Alla verksamheter inom vård och omsorg

  • Antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 1
  • Antal vårdtagare som tillfrisknat: 0
  • Antal avlidna vårdtagare med bekräftad covid-19: 1

– varav särskilda boenden

  • Antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 1
  • Antal vårdtagare som tillfrisknat: 0
  • Antal avlidna vårdtagare med bekräftad covid-19: 1
  • Antal särskilda boenden (av totalt sju i kommunen) med vårdtagare med bekräftad covid-19: 1

Regionens samlade lägesbild för län och kommun

Region Jämtland Härjedalen har den samlade statistiken för antalet bekräftat smittade i länet. Varje onsdag redovisar de statistik på kommunnivå.

Upplagt: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr