Kommunen informerar om befarat utsläpp i Ströms Vattudalen

nyheter

2019-05-13 Under lördag kväll och söndag förmiddag har personal på miljö- och byggavdelningen varit i området tillsammans med räddningstjänsten, och vattenprover är tagna. De ska nu skickas på analys. Länsar är också på plats som ska hindra ytterligare spridning.

Det är ännu oklart vad det är som kan ha läckt ut i vattnet, och varifrån det kommer. Vår miljö- och byggavdelning bedömer dock att det inte är någon fara för det kommunala dricksvattnet i Strömsunds tätort då det tas från grundvattnet.

Prover är tagna

Under lördag kväll och söndag förmiddag har personal varit i området tillsammans med räddningstjänsten, och vattenprover är tagna. De ska nu skickas på analys. Länsar är också på plats som ska hindra ytterligare spridning.

För dig med privat dricksvattentäkt

Miljö- och byggavdelningen har personligen informerat de fastighetsägare som varit hemma och som har privata dricksvattentäkter som tas från Ströms Vattudal. Om du har en sådan privat vattentäkt är rådet att du håller uppsikt över ditt vatten, om det luktar eller smakar annorlunda, tills vattenanalysen är klar.

Vid behov går vi ut med ytterligare information, uppger man från Strömsunds kommun.

affarsnyttnorr