Kommunen får miljonstöd för att stärka kompetensförsörjningen

nyheter

2024-06-24 Strömsunds kommun får 5,9 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att starta ett utvecklingsarbete som ska göra oss bättre på att rekrytera bredare, använda kompetensen rätt och förlänga arbetslivet. Arbetet startar i september.

Strömsunds kommun har låg befolkningstäthet och stora avstånd. Vi har en åldrande befolkning och en avflyttning. Dessa demografiska förutsättningar och problem gör att vi måste tänka i nya banor och lösa utmaningarna det innebär.

Förstudie lade grunden

Med medel från Europeiska socialfonden har kommunen gjort en förstudie, ”Inkluderande arbetsplatser”. Där har vi djupgående analyserat utmaningarna vi står inför som arbetsgivare. Vi kom fram till ett antal utvecklingsområden som vi nu får möjlighet att arbeta vidare med tack vare medfinanisering från Europeiska socialfonden.

– I förstudien kunde vi konstatera att vårt huvudproblem består av en ökande kompetensbrist på grund av stora pensionsavgångar och rekryteringsproblem. Vi har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. Kompetensbristen innebär en ökad risk för sämre produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet, säger projektledaren Carina Esbjörnsson.

Viktigt med hållbarhet i insatserna

Den nya satsningen går under namnet ”Strategi 2032: Målinriktad kompetensförsörjning” för att belysa vikten av hållbarhet i insatserna. Namnet speglar också att arbetet med kompetensförsörjning ska ske målinriktat.

– Vi vill rekrytera bredare, använda kompetensen rätt och förlänga arbetslivet. Utvecklingsarbetet har ett huvudmål och fem delmål som vi arbetat fram under förstudien i bred samverkan och med ambitiös förankring, säger Carina Esbjörnsson.

Mål med utvecklingsarbetet

Satsningen ska bland annat minska arbetsbelastningen för chefer, ge extra stöd till arbetsplatser med särskilda behov, arbeta fram en kompetensbehovsanalys, utforma ett chefsprogram, arbeta fram och aktivera gemensamma planer och strategier för intern karriär- och kompetensutveckling, bidra till att vi blir bättre på att attrahera personal med rätt kompetens och skapa och implementera en plan för universell utformning av våra arbetsplatser.

  • Huvudmål: Motverka kompetensbristen orsakad av pensionsavgångar och rekryteringsproblem för att bibehålla/höja produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet.
  • Delmål 1: Förbättra arbetsmiljön för chefer och medarbetare.
  • Delmål 2: Förbättra ledarskapet och organisationens styrning.
  • Delmål 3: Skapa gemensamma strategier för att motverka kompetensbristen och se till att de tillämpas.
  • Delmål 4: Förbättra rekryteringsprocessen och se till att den tillämpas.
  • Delmål 5: Förbättra tillgänglighets-, jämställdhets- och icke-diskrimineringsarbetet.

Pågår 2024 till 2027

Utvecklingsarbetet ska pågå september 2024 till augusti 2027 och innefattar samarbete med närliggande kommuner, Suntarbetsliv, Arbetsförmedlingen, Akademi Norr, Omställningsfonden och Samordningsförbundet i Jämtland. Europeiska socialfonden medfinansierar satsningen med 5,9 miljoner kronor.

Upplagd text o bild: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr

Kommentarer är avstängda.