Bild privat.

Kommunalråd Susann Hansson kontaktad om bryggan i Fångsjön

nyheter

2021-07-8 Att få någon klarhet i vem som kan återställa en brygga vid Fångsjön, som ger besökarna möjlighet att se hällmålningarna, har fått många turer. Ingen inom Kommunen vill ta ansvar att det ligger på deras bord. Nu lovar vårt kommunalråd Susann Hansson att kolla hur det här ligger till.

Som vi tidigare sagt är det svårt att få grepp om vilken beslutsfattare inom Strömsunds kommun som skulle känna ansvar för att en ny brygga vid Fångsjön byggs, så det går att se hällmålningarna. Länsstyrelsen hade ansvar tidigare och rev bryggan som började bli hårt åtgången. Men de bygger ingen ny. Det är något för kommunen anser de.

Det måste byggas en ny brygga för annars kan inte besökarna se hällmålningarna. Dessutom går kommunen ut och ”saluför” hällmålningarna i olika sammanhang men ingen har ett ansvar för att det ska återställas.

Affärsnytt Norr har fått flera synpunkter från allmänheten hur illa det här sköts. Hänvisningsskyltar till hällmålningarna sitter fortfarande uppe och turister åker ner men får vända vid Fångsjön utan att kunna se målningarna. Vid kontakt med kommunen har tjänstemännen skickar oss runt, från den ena till den andra. Ingen bär ansvaret för den här delen. Bland annat har vi vänt oss till Lars-Eric Bergman som är Kultur och Fritidschef. Han svarar:

-Vill bara klargöra att Kultur och Fritidsavdelningen inte har något med detta att göra. Vi har ansvar för olika idrottsanläggningar etc. Om någon inom kommunen har något med detta att göra är det turismenheten, svarar han.

Håkan Sandberg som är chef på turistbyrån svarar. Nej…. det här är ingenting vi har att göra med. Det måste vara under Lars-Eric Bergmans ansvar. Anna Gillgren som är turiststrateg har semester till den 2 augusti och kan inte nås.

Nu har vi vänt oss till kommunalrådet Susann Hansson och hon lovar i alla fall att kolla upp vem på kommunen som Länsstyrelsen varit i kontakt med och vem som sagt nej. Hon ska återkomma och nu kan det finnas hopp att ärendet får en lösning. Kommunens information som ska locka turister att se de unika hällmålningarna måste ju hålla måttet. Utan brygga är upplevelsen omöjlig.

Text: Barbro Ericson

 

 

 

 

 

affarsnyttnorr