Göran Bergström kommunalråd Strömsund

Kommunalråd Bergström ger svar om vattenavgiften

nyheter

2020-06-3 När det gäller vatten och avlopp så är den verksamheten enbart taxefinansierad och verksamhetens kostnader ska betalas av taxekollektivet, alltså våra abonnenter.

Strömsunds kommun är den sjätte största kommunen i Sverige, vilket innebär att VA-verksamheten är väldigt utspridd över stor yta. Vi har 17 vattenverk och 19 reningsverk och en mängd tryckstegringsstationer och pumpstationer. Totalt ca 60 mil ledningar. Vi har ca 3600 abonnenter som tillsammans ska betala kostnaderna för att driva dessa anläggningar. Stockholm Vatten har två vattenverk och två reningsverk och ett betydligt större antal abonnenter som kostnaderna ska fördelas på.

Visst är de trevligt att utflyttade personer har stort intresse av sin gamla hemkommun och då är de viktigt att rätt information kommer fram. Vi hade som mest ca 27.000 invånare, idag har vi ca 11.700 boende i kommunen. Visst har vi i Strömsunds Kommun många utmaningar framför oss. De kommunala uppdraget är desamma i växande kommuner som krympande kommuner. Vi blir färre, äldre och de med minskat skatteunderlag. Hur ska framtidens välfärd finansieras? Hur ska vi upprätthålla den kommunala servicen?

En av dom viktigaste frågorna är hur ska vi från kommunens sida förklara/kommunicera allt detta till våra invånare? Vi vill väl alla fortsätta att utveckla kommunen, vara attraktiv för medborgare och företag. Vi måste effektivisera kommunala verksamheter osv. Att göra allt detta med bibehållen kvalité i skola, vård och omsorg är frågor som dom flesta kommuner i alla verksamheter arbetar med och de varje dag på året.

Med vänliga hälsningar 

Göran Bergström

Kommunalråd

affarsnyttnorr