Arkivbild tagen utanför Äspnäs, fisk som kommit från en trasig fiskkasse vid odlingen.

Kommer naturliga fiskbeståndet att slås ut av kassodling

nyheter

2020-02-20 Många synpunkter har dykt upp varför man tillåter fiskodling i kassar i Ströms Vattudal. Kassar går sönder och fisken simmar ut i sjön. En person som känner oro skrev till Affärsnytt Norr: "Fiskodling som förmodligen har lyckats ta död på den lokala öringen genom att vräka 3 miljoner Kg foder rakt ner i Vattudalen". Vad säger Annica Berglund på Miljö- och Bygg ansvarig tjänsteman.

Annica Berglund berättar:

-Till att börja med så har beslut att få driva fiskodling i Ströms Vattudal, vid Aspnäs och Gärdnäs,tagits av Miljöprövningsdelegationen i Härnösand. Tillstånd att få bedriva fiskodling regleras enligt miljöbalken och innan det fattas beslut krävs en stor utredning med ett flertal utredningar, provtagningar och analyser. Tillstånden förnyas efter ett antal år och under tiden görs uppföljningar. I ansökan finns 24 punkter som ska följas.

Miljö- och Bygg har ansvaret för tillsyn, att se till så tagna beslut följs och att inga avsteg görs. Men vi ska inte gå in och ha synpunkter i övrigt, vi sköter den juridiska uppföljningen som tidigare låg på Länsstyrelsen, uppger Berglund.

Så har vi kommunstyrelsen, de får komma med synpunkter ur deras perspektiv. Där kan man till exempel framhålla att det ger arbetstillfällen, som  ett exempel.

Finns det risk att Bågedeöringen är på väg att försvinna på grund av att den odlade fisken kommer fritt ut i sjön och slår ut det naturliga fiskbeståndet. Och att det kommer ut tonvis med foder ?

Annica Berglund uppger att det finns inga belägg för att fiskbeståndet av Bågedeöringen har minskat på grund av kassfisken.

Att Bågedeöringen ska ha minskat på grund av att det finns fiskkassar på två ställen i Ströms Vattudal finns det inga belägg för. Att fiskbeståndet har minskat över tid kan ha flera orsaker, bland annat har det varit varmt i vattnet de senaste åren. Och när det blev känt att fiskkassar gått sönder blev det stort intresse för allmänheten att fiska och då togs ju Bågedeöringen också.

Om allmänheten upptäcker avvikelser med fisket är det bra om det rapporteras. Men enligt Annica Berglund är tyvärr det mesta som kommer till kännedom hörsägen, uppgifter som man hört både i andra och tredje hand. En konkret klagan, som förmodligen har blivit åtgärdad, var att en strålkastare vid fiskodlingen i Aspnäs störde en familj boende på andra sidan Vattudalen. Därutöver finns ingen klagan.

Med jämna mellanrum tas vattenprover och bottenprover för att kontrollera att inga förändringar sker i faunan. De första proverna togs innan fiskodlingen kom på plats för att ha ett värde att utgå ifrån. Där har heller inga förändringar kunnat konstateras. Med andra ord är det en rigorös kontroll och uppföljning.

Men det finns en viss oro bland allmänheten att man är på väg att förstöra Vattudalens naturliga fiskbestånd och en bland dem hörde av sig till Affärsnytt Norr med följande rader:

Fiskodling som förmodligen har lyckats ta död på den lokala öringen genom att vräka 3 miljoner Kg foder rakt ner i Vattudalen”, Han hänvisar också till reportage gjorda av Fiskejournalen där man spår en dyster framtid på grund av kassodling. Men det är inget som finns belägg för i gjorda undersökningar.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr