Är inte kopplad till reportaget. Arkivbild Be.

Klart: Skogsägare ska ersättas

nyheter

2020-06-9 Skogsägare som inte får avverka sin fjällnära skog ska ersättas med 125 procent av skogens marknadsvärde. Det står klart efter att kammarkollegiet och skogsstyrelsen valt att inte överklaga Mark- och miljööverdomstolens dom.

Det var i maj som Mark- och miljööverdomstolen prövade fem fall där skogsägare nekats avverkning av fjällnära skogar på grund av höga naturvärden och därför stämt staten för att få ersättning. I domen gav Mark- och miljööverdomstolen skogsägarna rätt. 

Skogstyrelsen och Kammarkollegiet har bedömt att domen ger staten tillräcklig vägledning för att kunna hantera frågorna om avverkning i fjällnära skog, uppges i ett pressmeddelande.

Totalt finns ett 50-tal liknande ärenden i olika mark- och miljödomstolar. Alla ärenden gällande avverkning i fjällnära skog, prövas och hanteras som tidigare.

I de fall där markägaren nekas tillstånd att avverka och det finns en förutsättning för ersättning så kommer markägaren att få det.

Herman Sundqvist generaldirektör säger i ett pressmeddelande att det nu är statens uppgift att lösa hur pengarna ska tas fram.

Upplagt: Barbro Ericson

affarsnyttnorr