Foto privat. Från Frostvikens sameby 2021.

Klart om licensjakt på järv i länet

nyheter

2023-09-5 Länsstyrelsen i Jämtlands län har beviljat licensjakt på 15 järvar inom totalt åtta jaktområden i länet. Länet har en tät järvstam och rennäringen har stora skador orsakade av rovdjuret.

Licensjakten omfattar 15 järvar som får jagas inom totalt åtta jaktområden. Jakten får pågå från och med 1 oktober till och med 31 december 2023, uppger Länsstyrelsen på sin sida.

Länet har en tät järvstam och rennäringen har stora skador orsakade av rovdjuret. Syftet med licensjakten är att minska dessa skador.

Licensjakt även i fjol

Även under fjolåret genomfördes licensjakt efter järv i länet. Då fattades beslutet av Naturvårdsverket och omfattade totalt 20 järvar, 15 av dessa fälldes.

– Det är första gången Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om licensjakt efter järv. Vi ser positivt på möjligheten till en mer lokal förvaltning av järvstammen och ett ytterligare verktyg för att hantera de skador järv orsakar rennäringen, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Stor och tät järvstam

Järvstammen i länet ligger över det beslutade förvaltningsmålet om 34 föryngringar. Särskilt tät är järvstammen i södra delen av länet.

– Järv inventeras under vintern och för att lyckas med inventeringen behövs goda förhållanden och kunnig inventeringspersonal. Under de senaste åren har Jämtlands län visats hålla mellan 30 och 50 procent av den inventerade järvstammen i Sverige, säger Nicklas Rumm, inventeringssamordnare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Jakten fokuseras till små områden

Utrymmet för jakt är begränsat och Länsstyrelsen har beslutat att fokusera jakten till relativt små områden. Skadorna som järv orsakar rennäringen sker under hela året men skadorna kan vara av olika karaktär beroende på var och när de sker.

– Genom analys av dokumenterade skador, inventeringsresultat och tidigare dialoger rörande problem med järv har vi beslutat om jaktområden. Vi vill poängtera att skador av järv även sker i andra områden men att utrymmet för jakt är begränsat och vi därför har behövt göra prioriteringar mellan drabbade områden, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Upplagd text: Barbro Ericson

Bilderna är privat, visar rovdjursriven ren från f.d Frostvikens norra sameby 2021.

affarsnyttnorr