Arkivbild Be.

Klart med årets tilldelning av björn

nyheter

2024-06-12 Årets licensjakt på björn startar 21 augusti 2024 och får pågå som längst till och med 15 oktober. Jakten får utföras inom 5 jaktområden och omfattar högst 121 björnar, uppger Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Licensjaktens främsta syfte är att minska rennäringens skadenivåer men licensjakten ska också ta hänsyn till fäbodbrukets skadebild samt bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland där målsättningen är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.

Licensjakten får utföras inom fem jaktområden i länet. Områdesindelning syftar till att fokusera jakten till de mest skadeutsatta områdena för att uppnå syftet att minska skadorna på rennäringen, uppger Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Björnstammen i länet har under ett flertal år legat över såväl förvaltningsmålet om 650 björnar som förvaltningsintervallet om 500–800 björnar. Länsstyrelsen bedömer att ett uttag om 121 björnar är nödvändigt för att till nästa års spillningsinventering 2025 nå det beslutade förvaltningsmålet om 650 individer.

Jakten pågår från 21 augusti till som längst 15 oktober 2024 och omfattar totalt 121 björnar.

Björnjägarens ansvar

Var och en som jagar björn är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska björnjägaren också hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs.

Den som jagar en björn sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Områdesindelning

Antal tilldelade djur.

  • Område 1: Högst 11 björnar får fällas.
  • Område 2: Högst 15 björnar får fällas.
  • Område 3: Högst 10 björnar får fällas.
  • Område 4: Högst 10 björnar får fällas.
  • Område 5: Högst 75 björnar får fällas.

Upplagd text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr