Exkursion på en privat markägares plantering av gran där älgen har betat. Foto Thomas Mårtensson

Kan bli tillåtet jaga älg under brunsten

nyheter

2019-12-27 När älgen brunstar och det är dags för parning har det varit stopp för älgjakt. Men nu vill Naturvårdsverket ändra på de och tillåta jakt eftersom betesskadorna ligger allt för höga och ingen bättring ser ut att ske. Därför dessa drastiska tankar.

Förslaget som Naturvårdsverket lägger fram är att tiderna för när älg får jagas ska bli fasta. Det innebär att Länsstyrelsen inte ska kunna beordra uppehåll.  

Betesskadorna av älg ligger på en allt för hög nivå och ingen bättring finns i sikte.

Exkursion på en privatmark med granplant som älgen har betat över ett stort område. Stora värden som försvinner för skogsägaren.

Framför allt är det ungtall som älgen ger sig på men när det råder brist på tall går de också på gran. Att avläsa inrapporterad avskjutning säsongen 2017/2018 ligger avskjutningen på 87 procent av satta mål. Det är inte acceptabelt och nu vill Naturvårdsverket att det jagas mera. Därför är förslaget att slopa jaktuppehållet under brunsttiden, när älgen parar sig, något som är förbjudet idag.

Man anser att om antalet jaktdagar utökas kommer jägarna att skjuta mera och komma i balans med satt tilldelning. I förslaget står också att Länsstyrelserna inte längre ska få bestämma om huruvida jakt endast får bedrivas på vuxen älg av visst kön eller efter kalv under delar av jaktperioden. Däremot kommer Länsstyrelsernas möjlighet att avblåsa jakten tillfälligt i områden där det bedrivs renskötsel.

Naturvårdsverket vill nu ha allmänhetens synpunkter på förslaget som finns på deras hemsida.

Text:Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr