Fr v . Saila Quicklund, Elisabeth Svantesson, Catharina Espmark, Göran Espmark. Elisabeth Lindholm och Kowsar Amiri

”Je tyck han si brydd ut”

nyheter

2016-10-4 Av rubriken att utläsa så är Strömsund duktig på att integrera våra nya medborgare i samhället. Elisabeth Lindholm berättade under gårdagens möte om en liten grabb från Iran när han skulle beskriva en nalles ansiktsuttryck.

Som vi skrev om i går på vår hemsida kom två kvinnliga riksdagspolitiker till Strömsund för att ta del av kommunens framstående integrationsprogram. Det var Catharina Espmark moderaternas ordförande i Strömsund som tipsade Elisabeth Svantesson och Sala Quicklund att komma till Strömsund när de var på jakt efter bra integrationsprogram. Hon uppger:

-Så fort jag har möjlighet framhåller jag Strömsunds kommuns alla bra sidor. Inte minst inom integration. Eftersom Elisabeth Svantesson jobbar med integrationsfrågor bjöd jag in henne till Strömsund. I vanliga fall kommer riksdagspolitiker till Östersund för möten men den här gången blev det här. Det gäller att ta fram vad som görs i kommunerna och försöka sprida det vidare, berättar Catharina Espmark som är aktiv politiker både lokalt och regionalt.

Tungt ansvar

Elisabeth Lindholm är ansvarig för kommunens integrationsfrågor och har med annan sakkunnig hjälp gjort informationsmaterial i ämnet. Gjort sakkunniga handböcker och enkla barnböcker. Ett jobb som genererat stor uppmärksamhet i landet och tagit till sig hjälp från Strömsund.

Vi kan ta en titt bakåt i tiden, år 2002 då startade projektet Mångfald och 2003 Mångfaldsnät för arbetsgivare. 2005 tar kommunen emot två kvotflyktingar, (tyvärr blev de osams och en flyttade). Vi kan se att 2006 anländer barn och ungdomar och flyktingmottagningen öppnar. Ansvaret har lagts på kommunerna och Strömsund tar emot 80 kvotflyktingar.  I Östersund öppnas ett Kris- och Traumacenter för länet. Tiden går och kommunerna får flera och tyngre ansvar att bära. 2013 är det dags att bygga upp ett program för återvändande ensamkommande asylsökande. Faktiskt finns ”Strömsundsmodellen” som är känd över hela Sverige.

Allas ansvar i samhället

Det organiseras stöd till barn och föräldrar med kompetensutveckling. Program för inflyttning och integration samt föreningsliv, arbeta mot våldsbejakande extremism.

Idag har vi många nya ansikten från alla världens hörn i samhället men ingen lyfter på ögonbrynen för de.  Att lyckas med en bra integrering kan man inte enbart lägga ansvaret på kommunens anställda och våra organisationer. Alla bör vara delaktiga till en bra integrering.

Elisabeth Lindholm framhåller alla privata som är intresserade av att hjälpa till. Inte minst föräldragruppen är så viktig. Idrottsorganisationer ställer upp och tar ungdomarna till sig medan vuxna kan nå föreningsverksamheter. Givetvis är det barnen som kommer i första hand. Hon framhåller också stödet och goda samarbetet med skolan och arbetsförmedling. Men också en stor tacksamhet till de arbetsgivare som erbjuder både praktikplatser och jobb.

Man kan se att mellan 20 – 25% av barnen i skolan är utlandstalande och tyvärr är det stor brist på lärare i undervisningen. Men ändå har vi  barn som snabbt lär sig språket, och i vissa fall med dialekt. Som pojken från Iran som hade synpunkter om nallen, ”Je tyck han si brydd ut”. Då kan vi tala om integration.

affarsnyttnorr