Jämtlandsgården drabbas när Myndigheten stoppade nyckelrekrytering

nyheter

2022-10-22 Jämtlandsgården i Hammerdal var i behov av en kvalificerad styckare och fick napp från en person i Brasilien. Men Migrationsverket satte stopp med argumentet att slakteriet inte skulle kunna betala lönen – trots att företaget aldrig haft några problem med det. Vd Daniel Perfect är oroad över situationen.

Jämtlandsgården startade 2008, ett företaget som slaktar och styckar kött från närområdet. Men det har uppstått problem med att få kompetent personal och när det stod klart att företaget kunde rekrytera en slaktare från Brasilien såg läget hoppfullt ut. Men myndighetens svar satte käppar i hjulet och till tidningen Näringsliv uppger vd Daniel Perfect:

”Det har varit fokus hela tiden – att hitta människor som kan”.

Perfect har varit VD i företaget sedan våren 2021 och förklarar att det varit problemet med att hitta kunniga medarbetare under hela företagets existens. Idag har företaget 20 medarbetare under högsäsong. Fyra av dem är rumäner som är anställda via bemanningsföretag. Men Daniel Perfect vill helst ha fler egna anställda och inte behöva anlita bemanningsföretag, i synnerhet när det gäller grundbemanningen, på 15–16 personer som ska arbeta i företaget året runt.

Företagets högsäsong är mellan mitten av augusti till mitten av december och då kan man behöva vända sig till bemanningsföretag. Företagsledningen jobbar för att öka verksamheten men finns inte personal att tillgå så blir det problem.

Daniel Perfect vill se hela världen som rekryteringsbas för att få erfaren och kompetent personal för det är inte vem som helst som kan slakta och stycka utan det krävs många års erfarenhet.

Annonseringen var lyckosam och han fick ansökningar från bland annat Kamerun, Argentina och Brasilien. De som sökte hade gedigen erfarenhet, något som Daniel Perfect upplever att eventuella sökanden i Sverige sällan har. Till slut valde han att anställa en styckare från Brasilien.

Men här uppstod problem eftersom det krävs ett godkännande från Migrationsverket för att få anställa arbetskraftsinvandrare. Processen tog ett år och det slutade med att vi fick nej, säger Daniel Perfect.

Migrationsverket hade bedömt det som att Jämtlandsgården, som aldrig tidigare har haft problem att betala löner, inte skulle klara av att betala den kollektivavtalade lönen på runt 25 000 kronor i månaden. Men hur myndigheten kommit fram till den slutsatsen förvånar Perfect som uppger att lön till de anställda har ända sedan 2008 betalats ut.

En av dem som har engagerat sig för att hjälpa Jämtlandsgården är Jämtlands landshövding Marita Ljung.

Till tidningen Näringsliv uppger landshövdingen Marita Ljung att hon fick ett brev från Daniel Perfect och agerade. Att som regional myndighet ska vi verka för en regional utveckling. Det finns en kompetensbrist i hela landet, men i Jämtland är den otroligt tydlig och ett slakteri som ligger i inlandet har naturligtvis väldigt svårt att hitta kompetens. En rad olika lantbrukare och andra företagare är beroende av det här slakteriet. Det här hänger helt enkelt ihop med en levande landsbygd, med den regionala utvecklingen och med vår livsmedelsförsörjning. Hon bjöd in Daniel Perfect samt Migrationsverket till ett möte där de kunde föra en dialog.

– Jag har en roll som samordnare mellan de regionala myndigheterna och därför tyckte jag att det var viktigt att vi träffades.

Men trots landshövdingens engagemang blev alltså inte Jämtlandsgårdens ansökan godkänd.

Migrationsverket svarar

TN har frågat Migrationsverket om det är rimligt med ett år långa handläggningstider och om det är vanligt att myndigheten avgör att företag inte har råd att betala lön till en arbetskraftsinvandrare. Presskommunikatör Didzis Melbiksis svarar via mejl:

”Det är alltid en individuell bedömning utifrån omständigheter och förutsättningar i ärenden där ansökningar om arbetstillstånd handläggs. Som riktmärke ska en arbetsgivare kunna visa att de kan betala lönekostnader inklusive sociala avgifter i minst tre månader framåtsyftande. Det kan dock visas på olika sätt, inte bara tillgängliga medel utan även sådant som ingångna kontrakt kan ligga till grund för bedömningen. Samtidigt så är detta en del av en helhetsbedömning gällande företagets förmåga att infria de villkor som avtalats.

Det är stor variation när det gäller handläggningstid mellan olika typer av ärenden, men det är naturligtvis beklagligt om någon arbetsgivare upplever att de har fått vänta för länge. Samtidigt är det så att det i somras trädde en ny och mer komplex lagstiftning i kraft vilket innebar att tusentals ärenden som var klara att avgöras behövde kompletteras. Det fick till följd att beslut inte kunde fattas innan arbetsgivaren skickat in de dokument som nu krävdes utifrån den nya lagstiftningen. Vi är väl medvetna om att handläggningstiderna har ökat och att vi arbetar för att hantera detta.”

Affärsnytt Norr har sökt Daniel Perfect för en kommentar men han är bortrest så vi återkommer.

Text: Barbro Ericson

Foto: Privat

affarsnyttnorr