Arkivbild tagen utanför Äspnäs, fisk som kommit från en trasig fiskkasse vid odlingen.

Ingen utökad fiskodling i Ströms Vattudal

nyheter

2020-09-23 Turerna kring fiskodlingen i Ströms Vattudal har varit många och långa. Folk har haft synpunkter på att det rena vattnet som alltid har funnits förstörs av allt utsläpp som sker från fiskkassarna. Nu har i alla fall Strömsunds kommun sagt stopp för utökad verksamhet.

Företaget Vattudalens Fisk har ansökt att utöka verksamheten i Äspnäs och att bindningstiden ska omfatta 20 år. Fiskodlingens nuvarande tillstånd går ut sista december 2021. Men här anser kommunstyrelsen att det räcker med en upplåtelsetid av 10 år. Dessutom blir det nej till en utbyggnad av fiskodlingen. Det är Mark- och miljödomstolen som är tillståndsgivande myndighet och nu har de begärt yttrande från kommunen.

  • Göran Edman, Rättvis demokrati är av den uppfattningen att inget tillstånd skulle ges i fortsättningen men det vann inte gehör i kommunstyrelsen. Protesten har varit högljudd hos personer som följt händelseförloppet kring fiskodlingen. De anser att det löper allt för stor risk att kassarna brister, som har hänt vid några tillfällen, och odlingsfisken har beblandat sig med det naturliga fiskbeståndet. Det kan innebära störningar där fisken drabbas av sjukdomar och parasiter. Att det finns uppenbarlig risk för övergödning i vattnet.

Några har också hört av sig som kopplat samman algblomningen i Vattudalen i sommar med utsläpp från fiskodlingarna. Det finns inga faktabelägg bakom denna oro men tanken finns uppenbarligen hos vissa.

Det är farhågor som Affärsnytt Norr skrivit om tidigare, där personer har hört av sig och framfört oro. Samtidigt har vi varit i kontakt med Miljönämnden för att höra vad som framgår i deras prover och tester under åren. I första hand är man rädd för att det blir övergödning i Vattudalen och smittspridning till vattnets naturliga fiskbestånd.

Där framförs att noggranna prover tas med jämna mellanrum, allt från vattenprover till prover på sediment på sjöbotten. Sediment är material som sjunker ner genom vattnet och samlas på sjöbotten. Prover har också gjorts på växtligheten vid stränderna. Proverna har genomgående inte kunnat visa på några förändringar på grund av fiskodlingarna. Nu kommer ytterligare uppföljningar att göras.

Men nu har alltså kommunstyrelsen beslutat att tills vidare säga nej till en utökat verksamhet i Ströms Vattudal. Men uppger att man är positiv till den verksamhet som nu bedrivs men att det blir nej till utbyggnad.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr