Bild privat.

Ingen högre tilldelning av björn trots oroväckande observationer

nyheter

2020-07-2 Det är nu fastlagt att det blir en tilldelning av 100 björnar till årets jakt. Länsstyrelsen och Jägareförbundet är nöjda med beslutet trots att många tycker att tilldelningen är för låg i förhållande till alla observationer.

Det blir samma tilldelning av björn till årets licensjakt, 100 djur, det är samma antal som senaste åren. Ingen höjning trots att det visar sig finnas mera björn än vad myndigheterna satt som mål.

Vid senaste spillningsinventeringen som gjordes 2018 kunde man visa att det fanns mellan 800 till 900 björnar i Jämtlands län. Målet är satt att komma ner till en nivå av 650 individer. Men även om det visar sig att det finns betydligt mera björn än satt mål så blir det ändå ingen höjning av antalet björnar vid årets licensjakt.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit beslutet att 100 björnar får skjutas vid årets licensjakt och enligt Jägareförbundets tjänstemän så är man nöjd med tilldelningen.

Tilldelningen av de 100 björnar som får skjutas inom länet är uppdelat i fyra områden, norr och söder om E14.

I år igen utförs björnspillningsinventering som ska vara klar i juni 2021. Den ska bland annat ligga till grund för kommande beslut om licensjakt på björn.

Men i år blir det alltså ingen höjning utan antalet är detsamma som de senaste åren. Trots att 2018 års spillningsinventering visar att antalet björnar är betydligt högre än satta mininivåer av 650 individer.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr