Från sommarens ockupation när hotet om rivning började närma sig.

Ingen försäljning eller rivning av Backes fastigheter

nyheter

2021-12-8 Vi Socialdemokrater har lyssnat på de synpunkter och argument som har framförts kring allmännyttans fastigheter i Backe. Vi har därför omprövat vårt beslut och kommit fram till att inte sälja eller riva bostäderna i Backe.  

Vi konstaterar att vi står långt ifrån varandra då det gäller frågan om priset för bostadsbeståndet. En försäljning till ett lägre pris än vad fastigheterna är värderade till låter sig inte göras rent juridiskt, uppges i ett pressmeddelande.

Det finns ett stort engagemang och starka krafter i Backe för att utveckla bygden. Därför vill vi göra en satsning i Backe och avsätta pengar för att bidra till den utvecklingen. Vi välkomnar och vill ta vara på det lokala engagemanget för att öka inflyttningen till Backe.

Vi Socialdemokrater vill arbeta med samhällsutveckling i samtliga kommundelar och avser därför att fortsätta satsa på samarbete med lokala utvecklingsgrupper i hela kommunen.

En ny översyn av behovet att anpassa bostadsbeståndet i Backe utförs under 2027.

Beslut i kommunfullmäktige 2021-12-08:

  1. Inga fastigheter ur SHB:s bestånd i Backe ska säljas eller rivas under kommande 5-årsperiod.
  2. 250 000 kr tilldelas Framtids- och utvecklingsförvaltningen för att arbeta med samhällsutveckling tillsammans med Fjällsjö Framtid och invånarna i Backe.
  3. Finansieringen beslutas av kommunstyrelsen.
  4. En översyn av behovet av bostäder i Backe genomförs 2027.
  5. Medel för fortsatt samhällsutveckling i övriga orter planeras i kommande budgetarbete.

Upplagd text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr