Ingen filmvisning på Vågen – vad sitter det i?

nyheter

2022-12-17 Karin Näsmark är ordförande i Folketshusföreningen där biografen Vågen ingår och hon blir uppmanad att förklara. Varför visar ni fortfarande inga filmer på biografen efter långt uppehåll?

Till att börja med så har inte Folketshusföreningen något med Kommunen att göra, däremot är Kommunen ägare till fastigheten som inkluderar biograf Vågen. Föreningen består av ideella insatser.

Först stängdes biografen på grund av Covid, sedan hölls den stängd på grund av renovering, därefter stängd på grund av att Folketshusföreningen inte har haft tid att ha årsmöte. Vad sitter det i? Det är många som ställer sig den frågan. Nu trodde de flesta att inför jul, då kommer det säkert att ordnas filmvisning. Karin Näsmark som är ordförande uppger:

-Jag vet att många är besvikna men vi har inte haft tid att ha årsmöte i föreningen och det beror på att jag inte har haft tid. I mitt politiska arbete i socialnämnden har det varit betydligt mer uppgifter än vanligt och jag har helt enkelt inte mäktat med att samla styrelsen inför årsmöte.

-Vi måste ha ett årsmöte för att kunna ordna med banken vad gäller försäljning av biljetter som gått över till ett nytt system. Först trodde vi att det skulle vara möjligt att få allt klart inför jul, men så blir det inte. Inte heller under nyår eller trettondagshelgen. Det blir ett möte in på det nya året och då ska allt ordnas upp, tror Karin Näsmark.

På förslaget att lämna över till vice ordföranden, när hon själv inte mäktar med, ger hon inte något klart svar. Hon anser att det är så mycket som ska förberedas inför ett årsmöte och hon har som sagt inte haft tid. Att ta hjälp genom att delegera till andra styrelseledamöterna borde väl underlätta?,  men så fungerar det inte i Folketshusföreningen påstår hon.

Affärsnytt Norr kommer att hålla sig uppdaterad om det verkligen blir något resultat inom kort, att biografen Vågen öppnar för filmvisning. Även Karin Näsmark håller med om att det finns många nya filmer som folk vill titta på men läget verkar vara ur led, kan man snabbt konstatera. Vi följer utvecklingen för det här är väldigt märkligt, att allt hänger på att en styrelse är ur funktion.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr