Informationsträff om sexuella övergrepp

nyheter

2016-05-16 Jonny Jonsson tillförordnad chef vid polisen i Strömsund hade tillsammans med kommunpolisen från Östersund, Christer Höglund, en informationsträff med gymnasieelever på Hjalmar Strömerskolan. Här uppmanade man till att vara observant med anledning av senaste tidens överfall och våldtäkter i Östersund och Strömsund.

I fredags hölls en informationsträff på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund. Här presenterades fakta utifrån polisanmälda sexuella övergrepp och man uppmanades att vara observant. I Östersund råder man till försiktighet i krogmiljö under kvällar och nätter. Där har det handlat om män i grupp som gett sig på enskilda kvinnor. I Strömsund har enligt de polisanmälningar som kommit in under 2015 och 2016 gällt våldtäkt där gärningsmannen och offret haft en relation till varandra.

-I Östersund varnar man kvinnor från att vistas ute ensamma på natten.I Strömsund har vi inte gått ut på det sättet. Ingen har sagt att man inte ska gå ut, däremot uppmanar man till försiktighet och att vara observant på sin omgivning. Med anledning av de överfall som begåtts under senaste tiden så vill vi att man i klasser eller grupper diskuterar kring det här med värdegrund och hur man bemöter och behandlar varandra. Min roll under informationsträffen handlade om sexuella övergrepp och det finns okunskap kring detta. Vad är ett sexuellt övergrepp och vad säger lagen. Ett känsligt ämne som man måste ta upp och framförallt efter det som inträffat. Vi måste prata om trygghetsskapande åtgärder både på skolan och utanför skolmiljö, säger Jonny Jonsson.

affarsnyttnorr