Foto: Barbro Ericson

Idag fredag stängdes duscharna än en gång på Brismarksgården

nyheter

2019-08-30 Möjligheten att få duscha för de boende på Brismarksgården i Hoting har varit begränsad i månader sedan legionellabakterier upptäcktes i vattnet. Det har åtgärdats men problemet kom tillbaka. Idag fredag var det åter stopp för att duscha efter att nya prover tagits.

Idag fredagsförmiddag infördes åter stopp att duscha för boende på Brismarksgården i Hoting efter att det ännu en gång har hittats legionellabakterier i vattnet. Strömsunds kommun fastighetsförvaltning samt vård- och socialförvaltningen upphävde duschförbudet den 19 augusti. Ett duschförbud som hade gällt i två omgångar under nästan två månaders tid. Däremot  går det dricka vattnet och använda vid matlagning. Men däremot får de inte duscha eftersom det är via ångorna som bakterien frigörs. I första hand är det just de äldre som har nedsatt immunförsvar som kan drabbas. Flera boende har drabbats av legionellabakterien som lett till lunginflamation.

I stort sett hela sommaren har personal och boende fått stå ut med stora svårigheter för att finna duschmöjligheter för de boende. Vissa personer är bundna till Brismarksgården medan andra har kunnat köras till andra ställen i Hoting för att få duscha.

Svårigheterna på boendet har som sagts pågått under större delen av sommaren och efter åtgärder av ledningarna blev det klartecken att använda duscharna. Men det räckte bara för en kort period och så var man tillbaka på ruta ett igen, nya mätningar och nya uppgifter om legionellabakterier. Personalen har haft en arbetssituation som inte är rimlig på grund av duschstopp och de boende har givetvis fått lida för problemet.

Enligt Gudrun Öjbrandt som är chef för vård- och socialförvaltningen kommer vattnet att vara tjänligt även under de perioder man utför kemisk rening och har också försökt ordna två portabla campingduschar. De ska fyllas med friskt vatten som tas från annat håll i Hoting. Det kan ta upp till en månad att få bort bakterien.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr