I Strömsund finns jobben

nyheter

2016-05-16 I Strömsund finns möjligheter till jobb. Enligt Håkan Olofsson, chef på arbetsförmedlingen, går ungefär 30 personer i veckan ut i arbete. Och det finns många eftertraktade jobb att söka. Främst till läraryrket samt till vård och omsorg.

Det klagas att det finns inga arbeten att få i Strömsunds kommun, men så är icke fallet enligt Håkan Olofsson på arbetsförmedlingen. Han påstår att det råder högkonjunktur och upp emot 30 personer i veckan har under våren gått ut i arbete. Dessutom har 30 lediga tjänster den senaste veckan legat ute. Det innebär att kommunen kanske får tillskott på nya invånare som söker utlysta tjänster.

Ett naturligt fenomen är alla pensionsavgångar, som främst kommer att märkas inom vård och omsorg. Här behövs en bred nyrekrytering för att hålla god vård. Dessutom söker man pedagoger, något som skolan har brottats med under en längre tid. Ofta ser man pensionerade lärare som får hoppa in som vikarier när ordinarie läraren är borta.
Bland de nyanlända finns personer som har både utbildning och arbetserfarenhet, men kan först efter kompletterande utbildning för svenska normer söka arbete. Nu är många nyanlända satt i språkutbildning och praktikplats och så småningom är de klara att gå ut i arbetslivet.

Att det inte finns arbetstillfällen i Strömsund kan vi lägga där hän. Finns intresse och rätt utbildning så finns jobb, enligt Håkan Olofsson.

affarsnyttnorr