I helgen är Strömsundsbron stängd viss tid – ta vägen via Ulriksfors

nyheter

2021-08-5 Nu informerar Trafikverket att under kommande helg kommer Strömsundsbron att vara stängd från och med fredag kväll klockan 19.00 till tidiga måndag morgon. Detta kommer att upprepas fram till vecka 49.

Stängningen beror på arbete med att byta brons kablar och därför måste bron vara stängd vissa tider. Då får trafikanterna i stället ta vägen över Ulriksfors mot Hallviken väg 345, och i omvänd riktning.

För gångtrafikanter och cyklister blir det inga hinder att passera bron under den tid den är avstängd för motortrafik. Utryckningsfordon kommer också att ges möjlighet att passera.

Enligt Trafikverket kan man hitta aktuell information på deras egen hemsida.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr