Beslag i Strömsund. Arkivbild Be.

HUR KAN DESSA AVARTER TILL MÄN SLÄPPAS FRIA

nyheter

2019-11-8 Vad ställdes mot Idrisson i Solna tingsrätt? Utöver själva terrorfinansieringen som han dessutom dömdes för? Delar av ett utdrag kommer här:

”Abdullaev, Idrisson och Umarov har tillsammans och i samförstånd, under tiden februari 2017 – 30 april 2018 i Akalla, Stockholm, och i Strömsund, Jämtland, med uppsåt att utföra eller främja terroristbrott skaffat, förvarat, transporterat och sammanställt 560 kg kalciumhypoklorit, ca 5 liter väteperoxid 50 %, 100 kg kaliumhydroxid och ca 100 liter svavelsyra 96 % samt därutöver skaffat, förvarat och sammanställt bl.a. två stridsselar, fyra kommunikationsradioapparater med headset och andra tillbehör, en ryggsäck, en gasmask, en gasmaskväska, ett gasmaskfilter, ett hölster, ett par knäskydd, två bajonetter och fyra par stridshandskar.

Föremålen i föregående stycke har varit särskilt ägnade att använda som hjälpmedel till brottet.

Syftet med hanteringen har varit att genom mord, grov misshandel, grov skadegörelse och allmänfarlig ödeläggelse i Islamiska Statens namn beröva andra livet, tillfoga andra svåra kroppsskador och framkalla fara för annans liv eller hälsa samt omfattande förstörelse av annans egendom.

Den brottsliga gärning som förberetts skulle utföras genom sprängning, gasspridning, frätning och/eller stick- och skärvåld, och har allvarligt kunnat skada Sverige.

Syftet med gärningen har varit att i Islamiska Statens namn injaga allvarlig frukten hos en befolkning eller befolkningsgrupp och att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i Sverige.

Fara för brottets fullbordan har inte varit ringa.”

Dessa rader har kommit från en seriös källa och är värt att reflektera över.

Upplägg och arkivbild: Barbro Ericson 

 

affarsnyttnorr