Hot – våld – droger drabbar Strömsunds kommun

nyheter

2019-09-27 Folk är upprörda och oroliga över vad som händer i både Hoting och Strömsund där hot, våld och droger tillhör lägesbilden. Händelser som tidigare återfanns i storstadsmiljö, men som idag också florerar i vårt lilla samhälle. Företagare, kommunen och Polis har nu haft ett första "krismöte" om läget i Kommunen.

Affärsnytt Norr har under en tid skrivit om den hotbild som bland annat finns i Hoting där en företagare med familj har fått utstå fruktan på grund av riktat hot. Det har varit skadegörelse, hot och misshandel. Skolelever har blivit utsatta för langare och Polisen har gjort razzior. Nu har Strömsunds kommun i samarbete med flera företagare tagit initiativ till ett krismöte med Polisen.

Vi har intervjuat drabbade företagare i Hoting som inte vill framstå med namn, just med tanke på hotbilden. Polisen är inkopplad och händelsen är under ”lupp” vilket bland annat har lett till razzia i Hoting.

Vi har också skrivit om en 20-årig man som helt öppet varit inne i butiker och plockat med sig varor. Bland annat i Strömsund där han tog med sig en ryggsäck och en vass kniv. Polisen tillkallades och under färden uttryckte han dödshot mot dem. Polisen i Strömsund har uppmanat alla som har någon form om information när saker händer att omgående kontakta dem. Det behövs inte göras en anmälan, utan det går bra att bara ge upplysning.

Nu har det första mötet skett och så här skriver kommunalråd Göran Bergström på kommunens hemsida.

Gemensamt krafttag mot den kriminella grupp som skapar oro i kommunen

Efter dagens möte tar nu kommunen, handlarna och polisen ett gemensamt grepp mot den kriminella grupp som, sedan en tid tillbaka, har skapat oro i kommunen.

– Det är ett fåtal individer som skapar stor oro. Denna grupp av livsstilskriminella har en stor påverkan på vårt lokala samhälle och skapar rädsla för såväl medborgare som företagare, säger Göran Bergström.

Vägen framåt är konkreta åtgärder på både kort och lång sikt. Därför har vi träffats idag och gemensamt kommit fram till följande åtgärder:

 • Trygghetsmöte och vandring med samling på Hotings föreningshus kl. 18.00 den 30 september.
 • Trygghetsmöte med köpmannaföreningen den 1 oktober
 • Mer synlig och närvarande polis, till exempel genom att ställa ut polisens nya husbil på strategiska platser
 • Utlovade riktade insatser från polisområdeschef Erik Backman Jämtland/Härjedalen
 • Etablera kontakt med länstrafikens vd för att få en klar bild av säkerhetsläget på våra bussar samt vilka åtgärder dom avser vidta.
 • Dialog med fastighetsägare
 • Snabba informationsvägar mellan oss aktörer
 • Arbeta för att utöka ordningsvakters och väktares mandat och närvaro

Inom en månad träffas vi på nytt för att följa upp att vi tillsammans levererar på dessa åtgärder.

Hot – våld – droger drabbar Strömsunds kommun

Att folk är upprörda och oroliga över vad som hänt i både Hoting och Strömsund är fullt förståeligt. Hot, våld och droger tillhör inte längre en storstadsmiljö, nej det här florerar också i vårt samhälle och nu har Kommunen gått till handling.

Affärsnytt Norr har under en tid skrivit om den hotbild som bland annat finns i Hoting där en företagare med familj har fått utstå fruktan på grund av riktade hot. Det hr varit skadegörelse och misshandel. Skolelever har blivit utsatta för langare och Polisen har gjort razzior. Nu har Strömsunds kommun i samarbete med flera företagare tagit initiativet till ett krismöte med Polisen.

Vi har också skrivit om en 20-årig man som helt öppet varit inne i butiker och plockat med sig varor. Bland annat i Strömsund där han tog med sig en ryggsäck och en vass kniv. Polisen tillkallades och under färden uttryckte han dödshot mot dem. Polisen i Strömsund har uppmanat alla som har någon form om information när saker händer att omgående kontakta dem. Det behövs inte göras en anmälan, utan det går bra att bara ge upplysning.

Nu har det första mötet skett och så här skriver kommunalråd Göran Bergström på kommunens hemsida.

Gemensamt krafttag mot den kriminella grupp som skapar oro i kommunen

Efter dagens möte tar nu kommunen, handlarna och polisen ett gemensamt grepp mot den kriminella grupp som, sedan en tid tillbaka, har skapat oro i kommunen.

– Det är ett fåtal individer som skapar stor oro. Denna grupp av livsstilskriminella har en stor påverkan på vårt lokala samhälle och skapar rädsla för såväl medborgare som företagare, säger Göran Bergström.

Vägen framåt är konkreta åtgärder på både kort och lång sikt. Därför har vi träffats idag och gemensamt kommit fram till följande åtgärder:

 • Trygghetsmöte och vandring med samling på Hotings föreningshus kl. 18.00 den 30 september.
 • Trygghetsmöte med köpmannaföreningen den 1 oktober
 • Mer synlig och närvarande polis, till exempel genom att ställa ut polisens nya husbil på strategiska platser
 • Utlovade riktade insatser från polisområdeschef Erik Backman Jämtland/Härjedalen
 • Etablera kontakt med länstrafikens vd för att få en klar bild av säkerhetsläget på våra bussar samt vilka åtgärder dom avser vidta.
 • Dialog med fastighetsägare
 • Snabba informationsvägar mellan oss aktörer
 • Arbeta för att utöka ordningsvakters och väktares mandat och närvaro

Inom en månad träffas vi på nytt för att följa upp att vi tillsammans levererar på dessa åtgärder.

Uppmanar allmänhet och företagare att kontakta polis

Avslutningsvis vill vi uppmana allmänhet och företagare att bli bättre på att anmäla, tipsa och informera till polisen. Det är bara tillsammans vi kan lösa dessa problem och det är vi fast övertygade om att göra.

 

Uppmanar allmänhet och företagare att kontakta polis

Avslutningsvis vill vi uppmana allmänhet och företagare att bli bättre på att anmäla, tipsa och informera till polisen. Det är bara tillsammans vi kan lösa dessa problem och det är vi fast övertygade om att göra.

 

affarsnyttnorr