Centralskolan Hoting.

Högstadieskolorna inom kommunen måste ses över – pengabrist

nyheter

2023-03-29 Som vi tidigare skrivit om måste Strömsunds kommun se över den ekonomiska biten vad avser förskoleverksamheten. Nu är det högstadieskolorna som står på tur eftersom det redovisas ett minus på runt 11 miljoner kronor.

 

Till en början meddelade Strömsunds kommun att de måste se över förskolornas bemanning inom kommunen för att komma till rätta med ett minus på 4,75 miljoner kronor. Det motsvarar en neddragning på 8,75 förskoletjänster och givetvis är det något som förorsakat stor frustration för personalen som anser att det finns stora problem att börja minska på personalen som i slutfasen kommer innebära en försämring för barnen i första hand men också för personalen.  Personalen har det tillräckligt stressigt idag och ska det bli ytterligare neddragningar, då vet de inte hur det kommer att sluta, inte minst rent arbetsmiljömässigt. Att dra in på den viktiga personalen är att börja i fel ände.

Men åtstramningarna stannar inte där utan nu måste politikerna i Strömsund också ta itu med kommunens högstadieskolor i Hammerdal, Hoting och Backe. Här måste sparas drygt 10 miljoner kronor och en utredning under våren skall se över vilka besparingsåtgärder som kan genomföras för att komma i en ekonomisk balans.

Vi på Affärsnytt Norr söker någon på Strömsunds kommun som kan ge svar på varför man hamnat i den här svåra ekonomiska krisen.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr