Bilden får symbolisera reportaget. Be

Högst glesbygdsbidrag i länet får apoteket i Gäddede

nyheter

2024-06-5 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beviljat glesbygdsbidrag till 55 apotek. Apoteken får dela på drygt 16 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023. Det genomsnittliga bidraget är drygt 295 000 kronor per apotek. 

Antalet sökande apotek och apotek som får glesbygdsbidrag är det högsta sedan bidraget infördes 2013.

— Glesbygdsbidraget har hittills varit ett betydelsefullt tillskott för att bibehålla apoteksservice för apotekskunder i gles- och landsbygd. Glesbygdsapoteken har dock haft en sämre ekonomisk utveckling senaste året än övriga apotek, även när effekter av glesbygdsbidraget räknas med, säger enhetschef Gunilla Rönnholm i ett pressmeddelande.

Få apotek som har sökt glesbygdsbidrag har stängt sin verksamhet sedan bidraget infördes, vilket gör att TLV bedömer att bidraget hittills fyllt sin funktion.

— För att tillgängligheten till apoteksservice inte ska försämras på sikt, kommer TLV återigen att analysera glesbygdsapotekens ekonomiska förutsättningar. Det kan då bli aktuellt att vi föreslår en förändrad bidragsmodell som är bättre anpassad efter situationen på marknaden, säger Gunilla Rönnholm i pressmeddelandet.

Det apotek som får högst glesbygdsbidrag i Jämtland är apoteket i Gäddede, som får knappt 600 000 kronor i bidrag. Det lägsta bidraget lämnas till apoteket i Övertorneå i Norrbottens län som får knappt 46 000 kronor.

Västerbotten är det län som får mest i bidrag, här får tolv apotek tillsammans närmare 3,8 miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Därefter kommer Jämtlands län, där elva apotek delar på 3,7 miljoner kronor. Det genomsnittliga bidraget är drygt 295 000 kronor per apotek.

Totalt 55 apotek i 13 län får glesbygdsbidrag. Utöver Västerbotten och Jämtland handlar det om apotek i Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Värmland, Västernorrland, Västmanland och Östergötland.

Mer om glesbygdsbidraget

Ett apotek behöver uppfylla ett antal kriterier för att få bidrag. Apoteket ska:

  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och femton miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under minst 20 timmar per vecka (eller minst 10 timmar per vecka vid försäljning av receptförskrivna läkemedel under 3 miljoner kronor per år).

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger fyra procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Källa: TLV

Upplagd text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr