Hjalmar Strömerskolan firar certifiering

nyheter

2023-11-28 Ekonomiprogrammet på Hjalmar Strömerskolan tillsammans med lärare och ledning firar att skolan får fortsätta att diplomera gymnasieekonomer till och med 2025.

Uppdaterad tisdag

Under onsdagen den 29 november kommer Hjalmar Strömerskolan att fira certifiering av utbildningen för gymnasieekonomer.

Så här skriver certifieringsorganet:

”Vi noterade det engagerade arbetet och skolans föredömliga verklighetsbaserade lärande med bland annat fadderföretag, UF och APL. Skolbesöket visade nöjda elever som är väl medvetna om kriterierna och kan beskriva sina kompetenser. Ansökan är mycket välskriven och innehållsrik och ett mycket bra underlag för fortsatt utveckling. Vi ser fram emot att få följa ert fortsatta arbete.”

Under firandet medverkar bland annat elever på ekonomiprogrammet samt Monica Göransson Löf, lärare och samordnare.

Fakta: En diplomerad gymnasieekonom får:

  • Visa att hen har affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens.
  • Gå en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens.
  • Läsa minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i kurserna företagsekonomi.
  • Läsa minst till och med steg 2 i moderna språk på gymnasiet.
  • Läsa minst till och med Matematik 3.
  • Får lägst betyget E i alla kurser på programmet.
  • Genomföra ett Gymnasiearbete 100 poäng med ekonomisk inriktning.
  • Gå en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande.

Upplagd text o arkivbild: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr