Hammerdalsbor – Svara på enkät om trygghet på orten

nyheter

2022-10-24 Säkerhetssamordnaren Sidney Christensen och kommunpolisen Mariana Handler uppger att alla synpunkter är mycket värdefull.

Nu ber vi Hammerdalsborna svara på en enkät om trygghet. Enkäten är en del i vår medborgardialog och synpunkterna blir viktiga i det fortsatta arbetet med att skapa en gemensam lägesbild över orten.

– Vi kommer också att genomföra en trygghetsvandring. Inför den är alla synpunkter mycket värdefulla, säger säkerhetssamordnaren Sidney Christensen och kommunpolisen Mariana Handler.

Enkäten finns digitalt på vår webb, den går också att hämta på biblioteket i Hammerdal.

Till nyheten med kontaktuppgifter till kommunens säkerhetssamordnare:https://www.stromsund.se/11105.html

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr