Gymnastikföreningen 90 år och unga har uppvisning

nyheter

2022-12-5 Det är få tillställningar där det finns så mycket spänning och förväntan som just gymnastikuppvisning. I söndags var det uppvisning i Strömsund och dessutom fyllde gymnastikföreningen 90 år. Både äldre tidigare aktiva och barn var på plats i sporthallen.

Dagen till ära var hallen välfylld av åskådare och de flesta var väl gymnasternas nära och kära. De mindre barnen som är i 3-årsåldern kände att det här verkligen var en stor upplevelse att kanske för första gången få göra en uppvisning för mamma, pappa och syskon. Och inte att förglömma far och morföräldrar som såg sina barnbarn i gymnastikuppvisningen.

Högtidligt och Spänningen är olidlig.

Som dagens Vip-gäster var trogna ledare inbjudna som engagerat sig under många år. De som lett gymnastikgrupper och jassgymnastik i decennier, för både barn och vuxna. Utan ledare hade inte föreningen levt vidare.

Fr v Martin Persson, Maria Hammarström, Vivvi Kaalen, Margit Lindfors, Ingegerd Kahnberg. Dagens Vip-gäster som tilldelades en Jubileumsgåva för alla år av goda insatser inom Gymnastikföreningen. Th Magnus Stridh ordförande i föreningen.

Karin Elverum i gymnastikföreningen ser till att arrangemanget fungerar som det ska. Mångårig inom föreningen.

Gymnastikföreningen startade på 1930-talet och har blivit den folkrörelse som samlar flest medlemmar, detta gäller både tävlings- och motionsidrott. En  som tidigt väckte ett stort intresse för gymnastik i alla åldrar var  Anna Persson, mest känd som Anna P. Hon var lärare på skolan och gymnastik låg henne varmt om hjärtat. Det är många som deltagit i hennes grupper under 50- 60 och 70-talet. Den manliga gymnastiken stod Ivar Flatbacke för.

Vivvi Kaalen var en ung tjej, intresserad av gymnastik och villig att få bli ledare. Hon tog därför kontakt med Ivar Flatbacke och undrade om hon kunde få komma med. Givetvis var hon välkommen och därmed fick föreningen en mycket entusiastisk ledare som tog uppgiften till sitt hjärta. Hon har många meriter på sin lista och med sitt engagemang så fick hon med sig många intresserade. Bland annat höll hon i gruppen för jassgymnastik.

Men efter Anna P så var det Margit Lindfors som kom med i bilden och hon är förmodligen den som under flest år har engagerat sig i gymnastikföreningen. Gymnastikgruppernas goda resultat ledde dem till flera stora uppvisningar ute i landet.

Ingegerd Kahlberg lärare på gymnasieskolan har också varit en stor tillgång för alla som var intresserade av gymnastik, oavsett ålder, där hon haft deltagare som varit över 90 år och ändå deltagit. Hedrande kan man säga.

Maria Hammarström har också varit en god tillgång för gymnastikföreningen eftersom hon med själ och hjärta fått gymnastiken att bli något roligt och viktigt. Att delta i gymnastik är bra för den egna hälsan och man behöver inte känna något prestationskrav. Man får vara med på sina egna villkor.

Martin Persson kom från Östersund till Strömsund som gymnastiklärare på 90-talet. Han slängde sig omedelbart in i föreningens verksamhet, kom med nya satsningar och spännande med en manlig ledare. Han ställde också upp under flera år innan han återvände till Östersund.

Jörgen Olofsson höll i programmet och hans fru Berit var med och styrde upp den stora folkmassan.

Bestämd och målmedveten inför ett hopp, är den här killen.

Att barn i tidig ålder börjar med gymnastik är viktigt, man kan kalla det för lek om man vill, men man gör saker tillsammans. Det är nyttigt för hela kroppen att gymnastisera, det kan äldre människor som varit aktiv skriva under på. Om kroppen inte får hålla sig i rörelse så blir den stel och man har lätt för att tappa balansen. Det blir lätt fallskador och kroppen har svårare att återhämta sig. Men man kan hjälpa till att hålla sig i form genom att ge kroppen en stunds gymnastik varje dag.

Men med ett varningens finger till alla äldre, gör inte som killen på bilden här ovan, ”hoppa från en plint” det var övningar vi klarade av förr i tiden.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr